Beliarova magie

Beliarova magie je cestou zatracení. Její vliv přináší nic než zkázu a utrpení. Ti jež se vydali na zcestní, jsou věčně odsouzeni naplňovat Beliarovy nejhrůznější vize.


Seznam kouzel

1)      Kruh (kar)     

 • Strach (Quas, Wis, Corp)
 • Oživení zombie (Kal, Ort, Ylem)
 • Ovládni nemrtvého (Rel, Ort, Ylem)

2)      Kruh (dur)     

 • Nemoc (An, Sanct, Ylem)
 • Mučení (In, Quas, Corp)
 • Ohnivá koule (In, Flame)

3)      Kruh  (nox)  

 • Teleport (Ex, Por, Ylem)
 • Božská ochrana (Kal, Uus, Ort, Sanct)
 • Teror (Quas, Wis, Corp, Vas)

4)      Kruh (rax) 

 • Vnitřní síla Beliara
 • Dech smrti (In, Hur, Corp)
 • Magický plášť (Ort, God, Sanct)

5)      Kruh (rexis)     

 • Kruh smrti (In, Uus, Corp, Vas)
 • Armáda temnot (Kal, Ort, Ylem, Vas)
 • Kámen duší 

 

Popis jednotlivych kouzel

1) Kruh

 • Strach

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Kouzlo se zaměřuje automaticky, není potřeba házet míček. Oběť okamžitě dostává ohromný strach a utíká z dohledu mága (cca 30m). Poté se strach ruší, ale nadále nemáte moc velký zájem útočit na mága…

Rp: Kolem mága se vytvořila démonická křídla, nevíš proč, ale najednou máš z něj neovladatelný strach. Začneš křičet a utíkat co nejdále od něj. Úprk je neřízený, nepřemyslíš jediné co víš, že se od něj musíš dostat co nejdále. (Prosím všechny, aby pouze neodkráčeli pryč, ale opravdu vzali nohy na ramena)

 

 • Oživení zombie

Rozsah: Mrtvý hráč

Účinek: Mág dotykem vyvolá z mrtvého hráče zombíka, který do své smrti poslouchá svého stvořitele na slovo. (osoba dostává vyvolání, vydrží maximálně 15 min poté se rozpadá v prach) Hráč vyvolaný v zombii musí být označen černou páskou ovázanou kolem něj, a musí hrát malátný pohyb zombie. Pokud mág bude zombíkovi zadávat příkazy, ve stylu dojdi mi pro pití a podobné příkazy co nesouvisí s hrou, zombie se obrátí proti svému stvořiteli.

Rp: Mág přistoupí k ležícímu zcela mrtvému hráči a položí mu ruku na hruď. Dotyčný hráč se stane zombíkem, který do své smrti poslouchá na slovo svého stvořitele. Příkazy k zombii musejí být krátké, jelikož zombie není příliš inteligentní. (Zabij, Zůstaň, Ochraň mě)

 

 • Ovládni nemrtvého

Rozsah: Jeden nemrtvý

Účinek: Mág dokáže převést nemrtvého na svou stranu. Po zásahu míčkem bude nemrtví poslouchat jeho rozkazy. Ale po prvním boji (pokud není zničen) se rozpadne na prach.

Rp: Mág vstoupil do temné kobky. Ozvalo se mručení a ze tmy vystoupili dva nemrtví. „To bude zábava“: Pravil mág. Rychlé gestikulace a zaříkání. A jeden zombík zaútočil na toho druhého. Zatím co se rubaly, mág dojde k truhle a vezme si, co potřebuje. Když odchází, oba zombii se válejí vedle sebe na zemi. Jeden se rozsypal v prach a druhý ležel roztrhaný na kusy a tiše čvachtal.

 

2) Kruh

 • Nemoc

Rozsah: Jedna osoba

Účinek: Mág dotykem vyvolá u živého hráče nemoc, která stravuje jeho tělo. U zasaženého se první příznaky objeví do 10min. Hráč dostane nepřirozený krvavý kašel, krev mu také začne téct z očí a uší. Také se mu na tváři a po těle objeví ošklivé mokvající boláky (Mělo by být nakresleno na obličeji). Nemoc se začne šířit do svého okolí a je silně nakažlivá. Přenáší se dotykem dalších osob. Při přenosu je vždy nutné předat i průvodku (jinak daný není nakažen). Po dalších 10 minutách nastupují silné horečky a zasažený dostává silnou ztrátu koordinace. Není schopen normálně chodit, pořád padá, spíše leží a naříká. Tento stav trvá dalších 20 min. Po této době nemoc zázračně ustoupí, zasažený má pořád kašel a boláky avšak může se už pohybovat. Pokud není do dalších 10 min vyléčen umírá. Tento efekt trvá až do hráčovi smrti, nebo jeho zrušení. Celkově trvá neléčený stav až do smrti 50 min. Jejímu konci může utržit přítrž sesilatel, magické uzdravení nebo lektvar. (zasaženému je třeba dát kartičku s popisem!!!)

Rp: Útok nemrtvých byl strašný. Nakonec jsme je odrazili a pár z nás se je vydalo pronásledovat do lesa. To byla chyba. Vrátil se jen jeden. Vůbec nemluvil, jen prošel branou. Chvíli jsem pozoroval okraje lesa. Zdá se, že už bude klid. V tom z města přiběhl posel se zprávou, že ve městě se rozšířila nějaká nákaza. Utíkali jsme na nádvoří. Byla to pravda, všude se váleli lidé kašlající krev. Sténali, krváceli a leželi na zemi. „Okamžitě zavolejte pro vodní mágy“: Křikl jsem na strážného. Naneštěstí byl jeden zrovna v hradu. Řešil nějaké věci s mágy ohně. Za chvíli přispěchal. Když spatřil tu zkázu, hned se vydal k prvnímu. Jeho ruce se rozzářili a dotyčnému začali zničeho nic mizet příznaky. Poté co mág odstoupil, poměrně vyčerpán, stál postižený zdraví jak rybka na svých nohách. „Bude to chvíli trvat, ale nakonec to zvládneme“: Pravil mág.   

 

 • Mučení

Rozsah: Jedna osoba

Účinek: Hráč pod účinkem kouzla absolutně ztratí nadvládu nad sebou a začne se svíjet v úmorných bolestech (jako u kletby Cruciatus z HP). Po 5 min. se mučení stává únosnější a s velkou koncentrací je dotyčný schopný se kouzlu vzpírat. Po dalších 5 minutách kouzlo vyprchává a vyčerpaný hráč je ponechán svému osudu. Kouzlu se mág musí aktivně věnovat a popisovat své oběti hrůzy jeho mučení. Pokud mág ztratí ze své oběti pohled, kouzlo pomíjí. Kouzlo nelze použít v boji.

Rp: Z temné komnaty se do noci rozprostíralo hrůzné úpění. V katakombách věže se na zemi svíjel nebožák překupník a temná postava nad ním divoce mávala rukama. Překupník se svíjel na zemi a ruce se mu samy od sebe kroutily do nepřirozených poloh. Po chvíli se překupník klepal na zemi v šoku a znovu zazněla ta otázka: „Už mi chceš říct, co chci vědět?

 

 • Ohnivá koule

Rozsah: Jedna osoba

Účinek: Při zásahu míčkem dotyčný dostane vzplanutí. Po 30s není li uhašen, umírá. (Toto kouzlo vyrušuje efekt zamrznutí na dané osobě, daná osoba není pak ničím poškozena, tedy ani ohnivou koulí) K uhašení hořícího je potřeba min ještě jeden člověk.

Rp:  Mág vyšle proti svému cíli obrovskou kouli ohně, která ho zcela pohltí a zapálí. Zasažený vyběhne z řady a hořící pádí do zadu. Kde čekají jeho spolubojovníci s kýbly vody. Hned to na něj začnou lít a udusávat ho pláštěma. Nakonec je uhašen. „Tak“ Povídá „Snad už mu došla mana“ A rozběhne se zpět do řady. Bohužel podruhé už doběhnout nestihl. 

 

3) Kruh

 • Teleport

Rozsah: Pouze sesilatel

Účinek: Mág se může libovolně přemístit do své základny, ke svému oltáři, dle druhu mága. Přemístěný pobíhá s rukou na hlavě. Mág při přemístění nesmí do ničeho zasahovat ani mluvit s jakoukoli osobu krom organizátora.

Rp: Po vyčarování kouzla, doprovázeného mohutnými gestikulacemi, se mág teleportuje do své základny.

 

 • Božská ochrana

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Posvětí postavu Božskou ochranou, která způsobuje, že první kouzlo postavě neuškodí. Ochrana se značí modrou stuhou na viditelném místě a může být aktivní vždy jen jedna, po použití se stuha musí ihned sundat.

Rp: „Ať Beliar vede tvé kroky i přes všechny nástrahy a pokušení“ Zvolal nekromant. Říkal jsem si, k čemu nám to bude. Slova bitvu nevyhrají….. Už to začalo, vlna rebelů se rozběhla na nás. Stál jsem v první řadě, když vidím, jak se na mě směje nějaký mág. A vzápětí za tím úsměvem letěla ohnivá koule přímo mě do obličeje. Říkal jsem si, že je to můj konec. Když v tom koule narazila do něčeho přede mnou. Nějaká neviditelná ochrana tu kouli zadržela a vstřebala. Byl jsem nepopálen a ani jsem se nezahřál. S vervou jsem se rozběhl proti šamanovy, který nevěděl co se děje. Druhá ohnivá koule mě již, ale vyvedla z omylu, že bych snad byl pod ochranou bohů. Sežehla mě a já mrtví dopadl na zem vedle šamana, kterému ze zad trčela sekera se zlomeným toporem. Jeho tvář se na mě, ale stále usmívala, i když už vyhasínajícíma očima.

 

 • Teror

Rozsah: Okolí mága

Účinek: Mág rozhodí rýži, lidé v zasažené oblasti dostávají efekt strach. Oběti okamžitě propadají ohromnému strachu a utíkají z dohledu mága (cca 30m). Poté se strach ruší, ale nadále nemají moc velký zájem útočit na mága. Kouzlo jde házet pouze na přímo, nelze házet obloukem, či z výšky.

Rp: Kolem mága se vytvořila démonická křídla, nevíš proč, ale najednou máš z něj neovladatelný strach. Začneš křičet a utíkat co nejdále od něj. Úprk je neřízený, nepřemyslíš jediné co víš, že se od něj musíš dostat co nejdále. (Prosím všechny, aby pouze neodkráčeli pryč, ale opravdu vzali nohy na ramena)

 

4) Kruh

 • Vnitřní síla Beliara

Rozsah: Mág (pasivní schopnost)

Účinek: Mág dokáže používat kouzla strach, teror a oživení nemrtvého i přes runy, které jsou nabité na obranu. Taková runa je po použití kouzla vybita a nelze už použít na obranu.

 

 • Dech smrti

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Po zásahu míčkem oběť okamžitě umírá. A je z ní vysán život, který  mágovi uzdraví lehké zranění. Zasažená osoba, která chvíli (cca 15s) leží mrtva na zemi (po tu dobu se jí mág musí dotknout a navázat černou pásku), poté vstává jako zombie. Mág dotykem vyvolá z mrtvého hráče zombíka, který do své smrti poslouchá svého stvořitele na slovo. (osoba dostává vyvolání, vydrží maximálně 15 min poté se rozpadá v prach). Pokud mág bude zombíkovi zadávat příkazy, ve stylu dojdi mi pro pití a podobné příkazy co nesouvisí s hrou, zombie se obrátí proti svému stvořiteli (osoba dostává smrt a posléze vyvolání a musí být označena černou stuhou a hrát malátné pohyby zombíka)

Rp: Z mágových rukou vyletí mrak černé mlhy, která pohltí oběť a usmrtí. Proud mlhy se opět vrátí do mága a vyléčí mu všechna zranění. Zasažená oběť upadá na zem a po chvíli se zvedá jako zombie mága. (mág jí tuto informaci může říci zcela neherně, aby o tom nevěděli ostatní spolubojovníci)

 

 • Magický plášť

Rozsah: Mág

Účinek: Magický plášť pohlcuje až 3 jakékoli letící pevné projektily (nikoliv kouzla). Mág musí za každý pohlcený projektil gestikulovat runu AN, jinak není pohlcen. (musí navíc přerušit kouzlení, pokud je při něm zasažen a chce projektil odvrátit) Navíc zajišťuje imunitu vůdčí strachu (tedy všechny kouzla a lektvary co dávají efekt strach). Kouzlo se musí aktivovat dopředu, vydrží na mágovi maximálně 1h, nebo do pohlcení 3 projektilů.

Rp: Tělo mága je pokryto slabým závojem síly. Jakékoli letící projektily v blízkosti mága se zneškodní. Mága se však nikdy nedotknou.

 

 5) Kruh

 • Kruh smrti

Rozsah: Okolí kolem mága

Účinek: Mág rozhodí rýži, a lidé v zasažené oblasti okamžitě umírají. Je z nich vysát život. Toto kouzlo je velice mocné, a vyčarovat ho dokáží jen ty nejmocnější Beliarovi služebníci. Kouzlo jde házet pouze na přímo, nelze házet obloukem, či z výšky.

Rp: Z mága do všech stran vyletí fialový dým, který ničí vše co mu stojí v cestě. Osoba zasažená tímto dýmem se sesune na zem a je mrtva.

 

 • Armáda temnot

Rozsah: Okolí kolem mága (zhruba 3m poloměr)

Účinek: Mág rozhodí rýži a mrtvé postavy kolem mága se zvednou jako mágovi zombici. (dostávají stav vyvolání, mág musí každému z nich dát nejprve černou pásku) Mág vyvolá z mrtvých hráčů zombíky, kteří do své smrti poslouchají svého stvořitele na slovo. (osoby dostávají vyvolání, vydrží maximálně 15 min poté se rozpadají v prach). Pokud mág bude zombíkovi zadávat příkazy, ve stylu dojdi mi pro pití a podobné příkazy co nesouvisí s hrou, zombie se obrátí proti svému stvořiteli. Pokud je kouzlo vyvoláno v přímém boji a není čas rozdat všem pásky, lze to pouze v tomto případě vynechat, ale zombíci musí jasně hrát své postavy.

Rp: Z mága vyletí červené světélka, které vstoupí do každého mrtvého hráče v daném okruhu. Mrtvý hráč sebou zatřepe a vstává jako mágův zombie. Každý hráč musí hrát malátné pohyby zombie a vydávat nevkusné zvuky .

 

 • Kámen duší (Soulstone)

Rozsah: Mág

Výroba: Mág musí nejdříve rozštěpit svou duši a jednu část vložit do kamene duší. To učiní tak, že obětuje jednu osobu, které je mág velmi blízký (člen rodiny, pokrevní bratr/sestra, kamarád z dětství, láska, osoba které mág zachránil život, atp.). Tato osoba si musí kleknout před oltář a mág jí nečekaně podřeže. Dojde-li k boji, oběť je pro rituál nepoužitelná. Následně mág stráví 5 minut RP u oltáře s mrtvou obětí (meditace, vztek, či smutek nad ztrátou blízkého, cokoliv…). Po dodržení těchto podmínek mág uvězní část své duše v kameni duší, který je na oltáři. Tento kámen je pro všechny mágy společný, nepřemístitelný a běžným způsobem nezničitelný. Mág může mít vždy jen jednu část své duše v kameni.

Účinek: Je-li mág zabit přemění se na hustý oblak černého dýmu. Jeho vrah dostane stav Strach. Z mága vypadnou veškeré předměty krom magických run, peněz a magické hole. Ostatní přítomní mohou sledovat černý obláček na jeho cestě k oltáři Beliara. Mág se musí v této formě ihned přemístit ke svému oltáři, jinak jeho nehmotná forma vyprchá a on zemře. Po návratu k oltáři s kamenem duší se jeho tělo zhmotní a mág dostává stav Slabost na 10 minut. Pokud je z kamene duší ztržena černá stužka (kámen je zničen) mág okamžitě umírá. Tento proces je velmi bolestivý a zpravidla bývá doprovázen záchvaty vzteku, křikem a jiným vhodným RP. Tímto je část mágovy duše v kameni duší spotřebována a mág musí projít stejným rituálem, aby mohl kámen duší použit znovu
(obětovat další osobu).

RP: Jsem temným mágem už dost dlouho a viděl jsem již mnoho hrůz, ale tahle osoba mě stále děsí. Vždy jsem se jí radši stranil a dobře jsem dělal. Byla nejkrutější ze všech následovníků Beliara, které jsem zatím potkal. Před mistrem byla jako svatoušek, jestli se to tak vůbec dá říct. Poslechla každé jeho slovo a splnila jakýkoliv příkaz. Když však byl mistr pryč, tak se z ní stal doslova ďábel. Brala si co chtěla a když jí někdo řekl ne, tak z něj udělala názorný příklad pro ostatní, že jí nikdo nemá stát v cestě. Jedna novicka měla hezčí boty nežli ona a udělala tu chybu, že jí je nedala. Skončila s rozpáraným obličejem k nepoznání. Nikoliv nože, ale jen tak rukama jí rozřezala utrhla nos, vytrhla oko z důlku a rozdrásala tváře. Pak si jen tak odkráčela jako by se nic nestalo. Nakonec byla ještě pochválena, že se zachovala správně. Všichni jí nenáviděli a báli se jí. Jednoho dne, když se její moc začala rovnat mistrům, tak z neznámého důvodu zkrotla jako beránek. My mágové jsme jí to nevěřili ani za mák. To že dosáhla nejvyšší moci rozhodně nezpůsobilo takovou změnu osobnosti. Muselo to mít jiný důvod. Jeden nebožák o Hašišinů však neprohlédl její lest. Dal se s ní dohromady a dokonce plánovali svatbu. Bylo to při svatebním obřadu, kdy jsme se všichni sešli ve svatyni. V ten okamžik mu proklála svůj nůž plíce, aby nemohl mluvit. Cítil jsem hrůzu, kterou musel prožívat. Ale ona ho nezabila hned. Podřezání a rychlá smrt by jí nikdy nenaplnila, tak jako to co následovalo. Hrála si s jeho tělem a ostrými nástroji snad čtvrt hodiny, než konečně vykrvácel. Pak se beze slova postavila a s úsměvem naprostého uspokojení odkráčela. Jen jedno oko naprosto vyhaslé jakoby bez života a v kameni na oltáři maličká bílá jiskřička.