Bojovy systém

Na larpu jsme zavedli systém reálného uznávání zásahů. Je to podobné jako bitevní historický šerm. Každá postava má jen 1 reálný život. Tedy když vás někdo zasáhne, měli byste zásah vždy zahrát a vyhodnotit příslušné následky. Je velmi důležité se zde soustředit na RP – každá situace je individuální! Např. když Vám někdo usekne ruku, tak mu to asi hned nevrátíte, ale vzpamatováváte se a snažíte se nějak zachránit nebo někam odplazit. A teď již konkrétně k systému…

 

Život

Zásahové plochy:

Červené: Nezásahové plochy hlava, krk,  kotníky, zápěstí a slabiny

Zelené: Zásahové plochy končetiny, při zásahu je končetina ochromena

Modrá: Zásahová plocha trup, při zásahu jste většinou už dosti zraněni

 

Každá postava vydrží jeden těžký zásah nebo dva lehké do jakékoli zásahové plochy (končetiny i trupu). Jestli se jedná o lehký nebo těžký zásah určuje zbraň, kterou jste zasaženi. viz níže.

Představte si lehký zásah, jako když Vás někdo řízne mečem do ruky či trupu, což bolí a je nutno to odpovídajícím způsobem přizpůsobit RP, ale stále se můžete bránit, nebo utéct z boje. Druhý lehký zásah Vás ale již dorazí a Vy padáte k zemi jako v Gothicu (nebojte ještě nejste mrtvý 😉 ) – jste na zemi ve smrtelných křečích a do konce boje nemůžete nic dělat (ani mluvit), maximálně se někam poblíž velmi pomalu odplazit. Pokud dostanete těžký zásah, padáte k zemi do smrtelných křečí okamžitě. Představte si těžký zásah jako proseknutí trupu, nebo useknutí celé končetiny, ze které Vám stříká krev.

Co se týče prvních lehkých zásahů, je nutné je odpovídajícím způsobem přizpůsobit RP! Pokud Vás někdo zasáhne do ruky, určitě Vám z ní vše vypadne a nelze ji používat, dokud Vám ji někdo nevyléčí. Snažíte se dostat pryč z bojiště a vyléčit si zraněnou končetinu. Stejně tak poté nelze používat obouruční zbraně! Doporučujeme každému, aby si vzal k pasu ještě jednoručku. Obdobně totéž platí pro nohu. Pokud Vás zasáhne první lehký úder do nohy, tak okamžitě dostáváte stav sražení. Padáte k zemi a noha se zdá být neovladatelná. Na boj už nemáte pomyšlení, jen se plazíte co nejdál od útočníka. Při ústupu se můžete maximálně malátně krýt. Po chvíli (pokud skončí boj nebo se přesune jinam) můžete vstát a odbelhat se jinam vyhledat pomoc nebo vykrvácíte. Při zásahu do nohy nechci nikoho vidět skákat ho na druhé a bojovat dál!

 

Zabití

Pokud jste na zemi ve smrtelných křečích, nejste automaticky mrtví. Takto ležíte na zemi do koce stávajícího boje nebo cca 2 min. Poté se v mrákotách zvedáte, dostáváte stav únava, ale jste naživu. Každého protivníka, který leží ve smrtelných křečích lze jednoduchým způsobem dorazit. To tak, že do něj znatelně zabodnete meč, podříznete jej nebo ho jinak na zemi doděláte – představte si, jak by to bylo v reálu :-). Potom je již hráč totálně mrtev a nastává u něj smrt – většinou se z něj stane duše – viz systém smrti.

Takže pokud budete například řešit spor ve městě s nějakým farmářem, co vám ukradl peníze, stráže do toho zřejmě nebudou zasahovat. Sraženého člověka můžete obrat o to co má. Jeho zbraň ale nepoužíváte v boji, pokud je na ní jeho jmenovka a odnesete ji prodat kováři. Pokud je na zbrani jmenovka s erárem, můžete si zbraň nechat a používat jí i k boji. Protivníka nesmíte na zemi dodělat (zabít), poté byste mohli mít problém se strážemi a jeho přáteli. Sražený člověk ležící na zemi ve smrtelných křečích nesmí mluvit ani se nijak aktivně pohybovat, maximálně se může plazit z dosahu.

 

Zbroj

Zbroje jsou pochopitelně součástí larpu, jako zbroj se počítají reálné zbroje (kožené, kroužkovka, pláty) ale i dobře napodobené zbroje vyrobené z různých materiálů (př: lino). Tyto zbroje ale musejí vypadat opravdu dobře. Foto takovéto zbroje raději posílejte předem, abyste na akci nebyli překvapeni, že vám jí neuznáme :-). Kvalitu a zařazení zbroje ocení organizátor. Zboje se dělí na dvě kategorie:

 • Lehké: Mezi tyto zbroje patří především kroužkovka, kožená zbroj a velmi dobré napodobeniny zbrojí. Tato zbroj nefunguje vůči těžkým zásahům (výdrž: +0  těžký zásah). Vůči lehkým zásahům přidává jednu výdrž (výdrž: +1 lehký zásah).
 • Těžké: Zde se počítají pouze reálné pláty. Vůči těžkým zásahům přidává jednu výdrž (výdrž: +1 těžký zásah). Lehké zásahy nemohou této zbroji ublížit, proto jich vydrží nekonečně mnoho 🙂 (výdrž: + lehkých zásahů).

Zbroje fungují následujícím způsobem. Chrání pouze místa, na kterých jsou oblečeny. Takže zbroj funguje pouze tehdy, pokud vás do ní někdo trefí. Pokud útok půjde do místa, kde není, zbroj se vám nepočítá. Pozor, pokud útok jde do zbroje a zbroj ho vykryje, přesto musíte jasně viditelně zahrát zakolísání jako zásah do zbroje i když se vám nic nestalo! Také pokud zbroj vykryje odpovídající zásah (lehká zbroj vykryje lehký zásah nebo těžká zbroj vykryje těžký zásah), tak zdroj na daném místě již proražena a dále se chováte, jako byste zbroj na sobě na daném místě neměli a platí pro vás klasické dva lehké zásahy nebo jeden těžký. Dá se říct že zbroj, vám většinou odkloní zranění za cenu jejího zničení. Abyste zničenou zbroj opravili a znovu Vás mohla chránit, je nutné ji opravit u kováře!

 

Následuje pár příkladů použití zbrojí:

Př. 1: Válečník s obouručním mečem a kompletním brněním z plátů udeří mečem bojovníka s kroužkovou zbrojí a ten okamžitě padá k zemi do smrtelných křečí (lehká zbroj nechrání vůči těžkým zásahům). Válečník v plátech je poté zasažen šípy do zad a do nohy, kde má pláty. Poté je též zasažen jednoručním palcátem do břicha (opět přes pláty). Ani jeden z předchozích zásahů mu nic neudělá, protože plátová zbroj chrání vůči nekonečnému množství lehkých zraněn. Všechny výše popsané zásahy do zbroje se však musí jasně a viditelně zahrát (i když dotyčnému nic nezpůsobili)!

Př. 2: Válečník v plátové zbroji je zasažen do zbroje na hrudi obouruční sekerou a následně je zasažen jednoručním mečem do zad a šípem do hrudi (místa též krytá plátovkou). Co se stane: Zásah obouruční sekerou likviduje plátovou zbroj na trupu a následné dva lehké zásahy způsobují válečníkovo odrovnání – válečník padá k zemi do smrtelných křečí (představte si, jako když po sundání zbroje úderem obouruční sekery na trupu nic nemáte a tedy jste již zranitelní jednoručními zbraněmi).

 

Zbraně

Zde je důležité, že obouruční zbraně udílejí těžký zásah a ostatní zbraně (jednoruční i jeden-a-půlruční zbraně, luky a samostříly, dýky a tesáky) udílejí lehký zásah.

Všechny zbraně prochází na registraci kontrolou a všechny zbraně musí být bezpečné a vyměkčené! Pouze zbraně, které budou mít vyměkčenou špičku, můžou být schváleny k bodání. S jinými zbraněmi nelze bodat! U registrace se také rozhoduje o tom, jaký typ zbraně máte (dýka/jednoruční/jeden-a-půlruční/obouruční). Následující rozměry zbraní berte spíše orientačně. Nikdo nebude bazírovat na tom, pokud budete mít o 5cm větší dýku :-).

Nakonec je taky velmi rozhodující vzhled zbraní – kyjové meče a podobné paskvily nebudou schváleny! Všechny zbraně musí mít odpovídající váhu. Ultra lehké, nebo extra těžké nebudou do hry vpuštěny. Zbraň je součástí kostýmu, takže při oceňování se k ní bude přihlížet. Jinými slovy, hezká zbraň, více peněz do začátku. Jak má zbraň vypadat?

 

Seznam zbraní na larpu:

 • Dýky (i vrhací): min. 15 cm  do cca 40 cm
 • Tesáky: do cca 60 cm
 • Jednoruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát): do cca 100 cm
 • Jeden-a-půlruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát): do cca 120 cm
 • Obouruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát, krumpáč): od cca 120cm
 • Štíty: Nebudu uvádět rozměry, velikost štítu ať je přiměřená, žádné pavézy a podobné obry nebudou do hry povoleny!
 • Tyčové zbraně: Na larpu jsou zakázané tyčové zbraně ve stylu kopí, halapartna apod. Jedinou výjimku tvoří dobře měkčené hole pro mágy. Ale holí lze protivníka pouze omráčit.
 • Luky, kuše:  Nátah do 15 kg (cca 33 lib). Nátah se zkouší na majiteli :-).
 • Palné zbraně: platí speciální pravidla (níže), vždy doporučujeme předem kontaktovat některého z organizátorů.

 

Některé další požadavky na konkrétní typy zbraní:

 • Meče
  U mečů se hledí zejména na tvar a vzhled čepele. Čepel musí mít obdélníkový, nebo jiný placatý průřez. Meče s kulatým, nebo téměř kulatým průřezem čepele nebudou do hry vpuštěny. Čepel musí být dostatečně měkčená (posoudí organizátor při schvalování). Měkčení musí být minimálně na stykových plochách.
 • Sekery
  Sekery musí mít celoměkčený břit a tu část toporu u které hrozí, že by mohla zasáhnout protivníka. Průřez břitu opět placatý.
 • Kladiva a palcáty
  Tyto zbraně musí mít celoměkčené stykové plochy a vzhledově takové, aby si je nebylo možné splést s kyjem, nebo bambulí na klacku. Toporo musí být měkčené stejně jako u seker.
 • Šípy a šipky
  Tyto projektily musí měkčený konec o průměru cca 5cm a nesmí z kulatiny padat. Volbu letek necháme na majiteli.
 • Plané zbraně
  Přípustné jsou pouze zbraně na černý prach. Jiné typy, jako loktarovky jsou zakázané. U palných zbraní je kladen důraz na bezpečnost, opatrné zacházení a předvedení majitelem před akcí. Všechny palné zbraně musí mít tormentaci (výjimku tvoří pouze křesadlové předovky).

V případě nejasností kontaktujte předem některého organizátora.

 

Boj obecně

Jak už bylo řečeno, snažíme se bojovým systémem vyřadit z larpu hodinové řadové bitvy. Boj by měl být rychlý a účelný. Jediná výjimka, co se týče zraňování, tvoří bestiář. Bestie nějaké sundáte opravdu lehko, ale nějaké mají tužší kořínek.

Pozor, jakýkoli zásah se počítá pouze, pokud mu předchází reálný dostatečný nápřah! Žádné škrábance, kydlení a pouhé šťouchání se nepočítají! U šípu se šíp musí zastavit – nesmí prolétnout dál, jinak je to taky pouze nepočitatelný škrábanec!

Pozor, je povoleno chytání zbraní za nezásahové plochy. Př: Krumpáč za násadu atd. Bodat je taky povoleno, ale pouze zbraněmi k tomu určenými (to se dozvíte u schvalování) a s odpovídající dovedností. Dále je povolen přiměřený fyzický kontakt. Můžete soupeře chytit, svalit na zem, prostě kdo byl někdy na železné bitvě tak ví 🙂 . Přiměřený fyzický kontakt také znamená, že soupeřovi nedáte tečku mezi oči, či loktem do nosu atd. Tedy pokud se rozhodnete bojovat, počítejte s tím, že se nebudete mlátit polštáři jako na většině akcí. Z boje si můžete odnést nějakou tu modřinu. Bojovat musíte také s ohledem na protivníka, to co použijete, záleží i na vzrůstu a ochraně protivníka. Předem upozorňuji, že lidé co mají rádi bezkontaktní boj, ať raději jedou za nebojové postavy 🙂

Kdo jede za ryze bojovou postavu, doporučujeme mu vzít si přilbu. Není to povinnost jen doporučení od organizátora.

 

Zákeřny útok

Ve hře existuje útok zbraní, po kterém postava rovnou umírá (nedostává stav smrtelných křečí) a není ji tedy potřeba dorážet. Tomu se říká zákeřný útok. Patří sem například nečekané podřezání zezadu nebo jiné podobné útoky. Také může být například bojovník s plátovou zbrojí sražen k zemi (kouzlem, fyzickým sražením, atd.) a v tom okamžiku mu někdo může názorně podříznout hrdlo, či využít skuliny ve zbroji. Způsobů útoku, které lze nazvat „zákeřný útok“ je celá řada a vždy je nutno to individuálně vyhodnotit a věrně použít RP! Mezi zákeřný útok samozřejmě neplatí běžné silné údery zbraní do krku! To je citlivá nezásahová plocha a údery na ně jsou zakázané!

 

Rvačka

Ve hře se samozřejmě může strhnout i rvačka beze zbraně (např. v hospodě). Když vás někdo naštve a vy nechcete riskovat smrt nebo pozornost stráží při použití zbraně, tak je nejednoduší mu jen pořádně rozbít hubu 🙂 Cílem rvačky je tedy srazit útočníka na zem a omráčit ho. A to můžete samozřejmě pěstmi, nebo i použitím okolních předmětů (např. židle, košťata, korbely, atd. atd. – jde použít skoro vše dle vaší fantazie 🙂 ). Vše se samozřejmě odehrává v rámci RP – ne, že někdo někomu rozbije reálně hlavu korbelem! V rámci RP ale když dostanete pořádně na frak (např. tím půllitrem do hlavy nebo několikrát hák pěstí) tak samozřejmě padáte k zemi a dostáváte stav omráčení.

V rámci rvačky je také nutné zahrnout RP stavy, které účastníci rvačky mají. Např. různé otravy, opilost atd. (je asi jasné, že opilý člověk rvačku proti střízlivému nevyhraje 😉 ).

Omráčený člověk leží na zemi a je po dobu asi 5 – 15 min mimo (nehýbe se, nemluví a je v podstatě v kómatu). Je velmi těžké ho probrat, ale po určitém úsilí to jde (např. polít vodou a zatřást) – opět vše by mělo být záležitostí RP. Doba omráčení je také závislá na RP – záleží, jak moc jste to schytali a čím jste dostali přes hubu ;-).

Omráčení jde samozřejmě použít i mimo rvačky. Jako příklad může být to, že dostanete během boje do hlavy hruškou meče, nebo třeba, když se k vám někdo zezadu připlíží a bací vás něčím po hlavě. V podstatě když se k někomu připlížíte a nechcete jej zabít zákeřným útokem (podřezáním), tak ho můžete vyřadit na chvíli jen omráčením – a pak ho třeba i okrást 😉 .

 

Bojové dovednosti

Na larpu se setkáte opravdu s minimem dovedností, většina věcí se řeší reálně, jak to umíte (např. smlouvání, odvedení pozornosti, skrývání atd.). Tedy se setkáte pouze s nutným minimem, kterým se vyhnout nejde jako magie, kovářství, alchymie, zbraňové dovednosti atd…

Na larpu nejsou zavedené žádné dovednostní body, či nějaké určité tréninkové hodiny. Skillovat můžete, co chcete a kolik toho chcete. Stačí si jen na to sehnat někoho, kdo vás to naučí a často mu dobře zaplatit nebo ho jinak přesvědčit. Většinou si stejně musíte určit priority, protože vše stejně stíhat nebudete.

Bojové dovednosti se dělí na dvě skupiny. První skupinu tvoří dovednosti, které umí automaticky všichni hráči a nemusí se je nijak učit. Druhou skupinu dovedností se hráči musí vždy naučit u nějakého trenéra (pokud jim není schválena do začátku hry v rámci postavy).

Dovednosti, které umí všichni: Dovednosti, které se musí učit u trenérů:
 1. Boj s dýkou a tesákem
 2. Boj s jednoruční zbraní (meč, palcát, sekera)
 3. Dorážení
 4. Zákeřný útok
 5. Omráčení
 1. Boj s jeden-a-půl ruční zbraní (meč)
 2. Boj s obouruční zbraní (meč, palcát, sekera)
 3. Obrana se štítem
 4. Lukostřelba
 5. Střelba se samostřílem
 6. Palné zbraně
 7. Boj se dvěma jednoručními zbraněmi
 8. Bodání
 9. Speciální zbraně