Božsky vliv

Existují 3 stupně božského vlivu. Na vyšší kruhy je třeba vyšší stupeň božského vlivu. Vyšší stupně božského vlivu jdou rozkládat na nižší, ale ne opačně!!! Každá magie má svoje způsoby, za které dostává božský vliv. Některé jsou univerzální, některé více zaměřené. Zaměřené způsoby jdou použít pouze pro určitou magii, jiní bohové je za dané aktivity božským vlivem neobmění. U těchto způsobů je v závorce napsán bůh, pro kterého to platí. Každý mág si svůj přehled o stavu svého vlivu udržuje sám ve své magické knize.

 

 • 1. Kruh magie – 1x Vliv I
 • 2. Kruh magie – 2x Vliv I
 • 3. Kruh magie – 1x Vliv II
 • 4. Kruh magie – 2x Vliv II
 • 5. Kruh magie – 1x Vliv III

 

 • Vliv III => 3x Vliv II
 • Vliv II => 3x Vliv I

 

Vliv I

 • Modlitba – Musí být provedena u oltáře svého boha. Min doba je 5 min.
 • Kázání – Kázání lze pojmout i formou rozhovoru o Bohu. Může probíhat mezi mágy stejného boha. Musí se ho účastnit po celou dobu 2 – 3 další lidi. Kázání trvá 3 min. Pokud se protáhne, vliv se nenačítá. Pro získání dalšího vlivu musí být provedeno kázání s novými lidmi.  
 • Tráva z bažin – Po vykouření doplní počet vlivu dle druhu trávy. Lze použít maximálně 1x za 30 min.  

 

Vliv II

 • Hromadná modlitba – Modlitby se musí zúčastnit 5 a více dalších lidí po celou dobu. Mepočítají se však další mágové stejného boha. Trvá 3 min. Pokud se protáhne, vliv se nenačítá. Pro získání dalšího vlivu musí být provedena modlitba s novými lidmi. Mág musí odříkávat modlitbu za ostatní.   
 • Kázání – Kázání lze pojmout jako rozhovor o bohu, nepočítají se však další mágové stejného boha. Musí se ho účastnit po celou dobu 3 – 5 dalších lidí. Kázání trvá 5 min. Pokud se protáhne, vliv se nenačítá. Pro získání dalšího vlivu musí být provedeno kázání s novými lidmi.
 • Obětování (Beliar) – Obětován musí být nevěřící v Beliara. Obětování musí být provedeno rituálně, s proslovem o bohu. Trvá 2 min.  
 • Mučení (Beliar) – Mučený nesmí být věřící Beliara. Mučitel musí dotyčného donutit párkrát herně zařvat, aby mu byl připočítán vliv. Trvá 5 min. Pokud se protáhne, vliv se nenačítá. Pro získání dalšího vlivu musí být mučen někdo jiný.  
 • Překlad run – Určité texty v runách jsou označené speciálním symbolem. Po přeložení těchto run a předvedení své práce svému Mistrovi, získáte vliv uvedený v textu, složitější texty obsahuji i vliv III.

 

Vliv III

 • Kázání – Kázání nelze pojmout jako rozhovor o bohu, musí být provedeno před davem 6 a více lidí, nepočítají se mágové stejného boha. Minimálně 6 lidí se ho musí účastnit po celou dobu. Trvá více jak 5 min a alespoň jeden z lidí vám musí kázání herně po skončení pochválit. Pokud se kázání účastní méně lidí než 6, či v průběhu odejdou a splní se čas a pochvala, získá mág alespoň Vliv II. Pokud se kázání protáhne, vliv se nenačítá. Pro získání dalšího vlivu musí být provedeno kázání s novými lidmi.  
 • Hromadné obětování (Beliar) – Obětováni musí být nevěřící v Beliara. Obětování musí být provedeno rituálně, s proslovem o bohu. Je třeba obětovat minimálně 3 lidi. Za každé dvě přidané oběti se může rituálu zúčastnit další mág, kterému se vliv dobije také. Obětování trvá 5 min.
 • Konverze – Mág musí přesvědčit nevěřícího hráče, nebo věřícího v jiného boha o změně jeho víry. Takový člověk musí být přiveden za vašim Mistrem a pak vámi rituálně u oltáře s proslovem pomazán. U pomazání musí přislíbit víru v nového boha. Pomazání trvá 3 min.
 • Mše – Každý mág, který se účastní mše a má na ni, alespoň krátký proslov je po mši odměněn vlivem. Mše musí trvat alespoň 10 min.   

 

Vliv se dá taky získat za služby vašemu bohu. Pokud pro svého boha vykonáte nějaký důležitý úkol, budete dle náročnosti úkolu také odměněni vlivem. Tyto odměny vám sdělí přímo váš Velmistr. Také vás váš bůh odmění, za konání činů v jeho jménu. Toto jsou pasivní schopnost každé magie a jsou rozepsány níže.

 

Pasivní získávání vlivu

 

 • Ve jménu Adanose (Adanos)

Mág vody získá část božského vlivu tehdy, když pomůže odvrátit smrt, zbaví cizí postavu negativních efektů, či udělá velmi dobrý skutek. Toto může být provedeno pouze na lidech z jiné frakce. (pomoc zraněnému, vyléčení negativních stavů například lektvary, či magií, pomoc dobrému člověku v nesnázích, atd..) Tuto schopnost může mág použít maximálně 1x za hodinu a získá tím Vliv II.

 • Ve jménu Innose (Innos)

Mág Ohně získá část božského vlivu za zničení Beliarovi potvory, či Beliarova věřícího. Nezáleží jakým způsobem. Obvykle se používá upálení u kůlu, smrt magií, fyzické zabití. Také může být mág odměněn za to, že se podílel na zničení většího množství těchto potvor a zúčastnil se provedení. Tuto schopnost může mág použít maximálně 1x za hodinu a získá tím Vliv II.

 • Ve jménu Přírody (Příroda)

Druid získá část božského vlivu za očištění přírody, která je znesvěcená Beliarem. Místa lze očistit pomocí rozmlouvání s přírodou a meditace na znečištěných místech. Očištění jednoho místa trvá zhruba 3 min, a Druid si své RP u toho může zvolit. Pro získání vlivu je třeba očistit alespoň dvě znesvěcená místa. (Znesvěcená místa ve hvozdu jsou značeny černými stužkami, po očištění musí mág tuto stužku sundat) Tuto schopnost může mág použít maximálně 1x za hodinu a získá tím Vliv II.

 • Ve jménu Beliara (Beliar)

Temný mág získá část božského vlivu za znečištění přírody, která se snaží bránit vlivu Beliara. Stromy lze znečistit pomocí malého RP rituálu (vymyslí si mág sám, ale musí při tom promlouvat k Beliarovi), při kterém je potřeba polít místo krví, kterou můžete získat z mučeného či obětovaného člověka už dříve a uschovat si jí do lahvičky. Znečištění jednoho místa trvá zhruba 3 min. Pro získání vlivu je třeba znečistit alespoň dvě místa ve hvozdu. (Znesvěcená místa ve hvozdu je třeba označit černými stužkami). Tuto schopnost může mág použít maximálně 1x za hodinu a získá tím Vliv II.