Dodatky

Zde bude pár pravidel, co nesouvisí s životem postavy, ale hlavně s organizací. Možná i nějaké maličkosti, co jsem jinde zapomněl :-). Tato sekce se bude pravidelně aktualizovat, pokud něco zapomeneme, dopíšeme to sem.

 

Obecny popis akce

Co tedy čekat od akce, to je jedna z hlavních otázek pro hráče, který ještě nenavštívil předchozí ročníky. Myslíme si, že je škoda pořádat více druhů akcí, které jsou si podobné. Každá akce by měla být svým způsobem originál. Proto vše, s čím se na akci potkáte, jsou nově vymyšlené systémy, které jinde nenajdete. Akce se zaměřuje především na atmosféru a jednotlivé prožitky hráče, kterých by mělo být opravdu mnoho. Znalost světa Gothic je na akci výhodou, ale ne nutností. Uvidíte, že i ty co svět neznají, do něj rychle vklouznou.

Proto se na akci nesetkáte s tradičním získáváním zkušeností a vylepšováním své postavy. Částečně také proto, že za tak krátký časový interval jako je víkend, byste se toho ve skutečnosti mnoho nenaučili a navíc vás to pouze zdržuje od jiných a zábavnějších situací, které díky tomu můžete prožít a vyřešit je svým RP, jako kdybyste řešili situaci v reálu. Také se díky tomu otvírají jiné způsoby vylepšování postavení vaši postavy ve světě. Jako např: Získávání různých artefaktů, které nabízejí magické ochrany nebo získávání důležitých kontaktů, či zvyšování svého majetku. Na všechny tyto výhody vám zbývá více času. Ve světě najde opravdu mnoho předmětů a užitečných věcí, které vám mohou pomoci dosáhnout svých cílů a vylepšení vaši postavy.

Samozřejmě existují tady výjimky, bez kterých by se fantasy svět neobešel. Například pokud studujete magii, či se zabýváte výrobou lektvarů nebo zbrojí, musíte se jednotlivé věci postupně naučit, a přesvědčit mistry, že jste toho hodni. Většinou se jedná o dovednosti, které bohužel nejdou reálně ztvárnit a zahrnují v sobě nějaký nadpřirozený efekt (magie), nebo prosté naučení se základů trvá moc dlouhou dobu (kovářství). Ale i poté co se takovouto věc naučíte, vyžaduje její použiti určité reálné připodobnění či ztvárnění, aby každý poznal, o co se jedná.

Na akci můžete pomáhat své frakci k naplnění jejich cílů, či jet na vlastní pěst a rozvinout své nápady a touhy. Ale většinou máte prostor na kombinaci těchto věcí. Vaše frakce od vás bude očekávat určité závazky a činnosti, které jsou pro frakci vhodné, ale zároveň budete mít prostor k plnění vlastních záležitostí, s kterými vám frakce může samozřejmě také pomáhat.

Tedy na závěr takové malé shrnutí, Ať už přijedete za cokoli, budete mít spousty možností, do čeho se pustit. Ve světě najdete mnoho CP, které budou potřebovat pomocnou ruku a naopak vás za vaši pomoc odmění. Také se stane mnoho událostí, které zasáhnout do běžného chodu města Khorinis a které bude potřeba nějak vyřešit. Užijete si spoustu zábavy, ať už budete v lese s lopatou hledat zakopaný poklad, či se prát s nějakým pobudou, co měl kecy v hospodě. Otevře se vám svět Gothica, který si budete moci jak užít tak ovlivňovat k obrazu svému a jakmile vás vtáhne do sebe, je těžké se dostat ven 🙂

 

Příjezd a registrace

Po příjezdu na akci a pozdravení se s přáteli, byste se měli nejprve ubytovat. Kde se přesně máte ubytovat, se dozvíte u popisu frakcí, za které jste se přihlásili (popřípadě se zeptáte někoho z orgů či CP). Místo vašeho ubytování se může v průběhu hry změnit, ale to záleží pouze na vás. Jakmile se ubytujete, převléknete se do kostýmů a vyhledáte registraci, která probíhá na hradě na podiu. U registrace dostanete peníze do začátku, které závisí na vašem příběhu a kostýmu a také se dostanete na seznam velitelů vašich frakcí, které se budou před hrou kontrolovat, abychom měli větší přehled o vašem počtu. Poté následuje volná zábava, podstatné je jen to, abyste v 9:30 v sobotu ráno stáli před podiem a čekali na zahájení 🙂

 

Hospůdka, krčma

Na larpu bude dobře vybavená hospoda. Jak s jídlem tak pitím. Placení bude fungovat formou. Př: X kč za pivko + X měděných. Platí se jak normálními penězi tak herními. Jídlo a vše si kupujete herně. Dále prosím všechny, kdo vlastní nějaké korbele či jiné pěkné nádoby ať si je přivezou. V hospodě bude k dostání pár erárních ale není jich mnoho, taktéž s mísy na jídlo atd… Na hradě jsou k dispozici normální záchody a pitná voda. Prosíme všechny hráče, aby po sobě WC uklízeli, neboť bychom neradi opět plavali v …… 😀

 

Krádež

Každý z vás se tam nejspíše setká s krádeží, ať už jako okradený nebo okrádající. Proto je vhodné, to lehce vysvětlit, abyste měli představu, co se vám může stát:-)

Krást reálné herní předměty jako cennosti, lektvary, svitky, amulety atd. může kdokoli. Prostě to reálně vezmete, tak aby vás nikdo neviděl. Tyto předměty buďto použijte (lektvary, svitky) nebo je prodejte a vydělejte si nějaké mince (cennosti, zbraně).

Kradení zbraně je trochu specifické, tak ho tu vysvětlímVšechny zbraně jsou označeny štítkem. Na tomto štítku najdete majitele, stav a kvalitu zbraně. Pokud někomu chcete zbraň ukrást, musíte jí alespoň 30s držet mimo dohled majitele, aby o tom nevěděl. Při tom zní sloupnete štítek se jménem, který symbolizuje danou herní zbraň a reálnou zbraň vrátíte, aniž by o tom majitel věděl. Toto opatření bylo zavedeno kvůli reálnému kradení larpových zbraní. Každý hráč unese maximálně 3 zmíněné štítky + vlastní vybavení. Zbraně (Štítky) můžete prodat, kováři a obchodníci se zbraněmi je vykupují. Nebo je použít na vlastní zbraně, tuto výměnu však musíte provést u kováře, kde za ní dostanete vlastní nový štítek na zbraň.  Ve hře můžete narazit na zbraně označeny “ERÁR“ – pokud takovou zbraň získáte, máte štěstí, protože ty můžete reálně brát i se štítky a také je sami používat.

Takže, zatímco se většina věcí krade reálně, existuje i zde jedna výjimka. A ta se týká měšců a brašen, které lidé nosí u sebe. V reálu byste měšec odřízli a brašnu po získání vyprázdnili a zahodili. To prosím nedělejte :-). Nechceme ničit majitelům jejich věci a tak pro takovéto kradení máme připravenou náhradu. Samozřejmě přeborníci v kapsářství se mohou dále činit reálně, ale ostatní se mohou herně toto kapsářství naučit.

Kapsářství se musíte nejprve ve hře naučit. Probíhá tak, že dotyčnému musíte propašovat papírek s nápisem vykradeno do brašny, kterou chcete vykrást. Pokud si toho dotyčný nevšiml, můžete ho na to upozornit a sdělit mu, že byl okraden. Poté si můžete vybrat jednu z věcí, které uvnitř naleznete. To co naleznete, vám sdělí dotyčný, který by měl brát ohled na to, že jste ho šacoval hmatem a ne očima. Pokud nejdete přímo pro něco určitého, co víte, že tam je, řekne vám například: Je tam lahvička (teda asi lektvar, ale popisek, co je to vám říkat nemusí) pak nějaké mince a svitek. Vy si můžete vybrat jednu z těchto věcí. Př: Vezmete peníze, dostanete většinu mincí z brašny, nebo si řeknete o lektvar a dostanete lektvar. Každopádně poté odcházíte a okradený vůbec netuší, že byl právě okraden. Bude to pro něj pěkné zjištění, až se podívá do brašny.

 

Zákazy

Kdo poruší tyto zákazy je automaticky vyloučen z larpu.

Zákaz lezení na hradby

Co si budeme říkat, hradby jsou staré, drolí se a není na nich nic zajímavého k vidění. Proto nikdo nebude lézt na hradby, je to jak pro jeho bezpečí, tak pro funkčnost hradeb. Speciálně toto platí pro průchod do věže Mágů Vody, kde tak rádi sedíte na tom ochozu. Na lezení po hradbách má právo upozornit každý kdo ho vidí.

Zákaz krmení medvědů, a jinych zvířat co tam chovají

Na hradě jsou dva medvědi, kteří se mají velice dobře a není tedy potřeba abyste se jim jakýmkoli způsobem snažili pomoc 🙂 … především jim do ohrady neházejte žádné jídlo a jiné předměty. Dále na hradě můžete potkat veselé prase, které zastává po medvědech vrchol tamního potravinového řetězce. U toho bych chtěl především upozornit, abyste si před ním své jídlo pečlivě hlídali. Jakákoli jiná zvířata (třeba ovce), která jsou za ohradou, mají svůj klid, tak k nim prosím nelezte.

Zákaz manipulování se zvukovou aparaturou

Na Gothicu bude celý hrad ozvučen. Bude tam hrát hudba z Gothica. Tak prosím na tato zařízení vůbec nesahejte.