Gothic VIII

Prolog Gothic RP VIII: Ve spárech Havrana (2015)

Myrtana padla!

Těmto slovům, která se vyděšeně drala z úst lidí, kteří ztroskotali na březích Khorinisu, nebyl zprvu nikdo ochotný věřit. Až další zástupy obchodníků prchajících z kontinentu potvrdily to, co si nikdo nechtěl představit ani v nejhorších nočních můrách. Myrtana padla.

Řadu let porážely Myrtanské armády Beliarovy stvůry pomocí zbraní z magické rudy, avšak doly s touto surovinou se již dávno vyčerpaly a Khorinis, navzdory králova rozkazu, nebyl s to dodat za poslední roky jedinou truhlu rudy, která by pomohla tuto nerovnou válku vyhrát. Desetitisíce lidských životů tak padlo za oběť skřetům, nemrtvým a dalším Beliarovým přisluhovačům a mnozí tvrdí, že jejich krev je na rukách Khorinisu.

Nyní je Khorinis zřejmě poslední lidskou baštou. Naštěstí se toto město postavilo na vlastní nohy a začíná získávat zpět svoji dávnou sílu. Mágové Vody zde přivedli na svět ledového draka, kterého nyní k boji cvičí Drakobijci, z jejichž středu byl zvolen dračí jezdec, jenž s drakem vytvořil pevné pouto pomocí prastaré magie. Tento udatný bojovník a možná zachránce lidstva nese jméno Zub.

Mágové Ohně a nově vytvoření Innosovi válečníci přijali nabídku městské rady na přesunutí své svatyně do města. Sice nejsou nyní ve věži, ba ani na horním nádvoří, ale nové místo je mnohem vhodnější pro šíření víry v Innose, než páchnoucí přístav. Ten po jejich odchodu obsadili již zmínění Drakobijci a krom vinic, které po sobě mágové zanechali a které nyní spravují, se zde rozhodli vystavět i lazaret nabízející rozličné služby.

Bezpečnost na Khorinisu je však prachbídná. Ve městě prosperuje mnoho zlodějských guild a po rozprášení místní gardy se všichni lidé obávají tajemné skupiny známé jako Rudé oko. Přeci jen se však našlo několik odvážných, kterým není lhostejný osud prostého lidu a z přeživších gardistů a hrstky dobrovolníků vybudovali domobranu, která snad na toto místo přinese opět klid a spravedlnost.

Po dvou selháních nekromanta Xardase, zapříčiněných snahou celého města udržet si svou svobodu, odmítly poslední zbytky skřetů Xardasovi poslušnost a odebraly do svého starého tábora. Možná to byla slábnoucí moc Beliara na ostrově, možná blízkost druidského hájku, faktem však zůstává, že skřetí šamani zavrhli temnou magii a vydali se cestou mocné magie divoké přírody a hledání míru uprostřed hlubokých lesů a svých duší.

V Pevnosti Zatracení tak zůstali pouze Nekromanti a Zatracení, krutí lidé prahnoucí po moci, kterou jim může Beliar nabídnout. I k nim se skrze jejich špehy v Khorinisu donesla zpráva o pádu Myrtany. Očekávání brzké pomoci z kontinentu je snad to poslední co je ještě stmeluje. Beliar jim jistě brzy sešle mocného vůdce, někoho kdo nahradí Xardase, který je již tolikrát zklamal.

Bratrstvo nyní zažívá dobré časy. Skřeti k nim spíše než na loupežné výpady chodí obchodovat a poslední úroda trávy z bažin je obzvláště povznášející. Navíc se Bratrstvu podařilo zbavit draka Beliarova vlivu a dokázat, že moc Přírody je opravdu skutečná. Jo, fakt dobré časy.

Ze Žoldáků, bývalých spojenců Mágů Vody, se stali spíše bandité, než cokoli jiného. Někteří potají, ale stále více z nich i veřejně uctívá Beliara a několik se jich dokonce otevřeně postavilo městu. Kdysi hrdí válečníci se tak postupně propadají do temnoty. Existuje pro ně ještě nějaká záchrana? Nebo si zlo našlo novou úrodnou půdu? O tom budou muset rozhodnout sami Žoldáci.

A obyčejný lid? Měšťané dělají vše pro to, aby jejich město vzrůstalo jak rozlohou, tak obchodem. Využívají každé příležitosti k zisku, která se jim naskytne a právě díky nim stojí město na pevnějších základech než kdy dříve. Kde by všichni ti válečníci a mágové byli bez těch, kteří každý den svým potem a pilnou prací sytí jejich žaludky, vyrábí jejich nástroje a staví jejich přístřeší? Za lid Khorinisu vskutku stojí bojovat!

Říká se, že z Vengardu, hlavního města Myrtany, mezitím vyplula poslední loď uprchlíků směřující na Khorinis. Jsou ale tyto řeči pravdivé? Nejedná se jen o další Beliarův úskok? Kdo je mezi údajnými uprchlíky, kteří přežili tak strašlivý masakr a jaký osud Khorinisu přinesou?

Epilog

Bratrstvo_epilog_2015