Gothic II

Příběh Gothic  RP II: Vzestup Beliara (2008)

Byla nebyla jedna velká vzkvétající země Myrtana, které vládl moudrý a spravedlivý král Rhobar II. Je samozřejmé, že na takové území přímo překypující bohatstvím si dělalo zálusk mnoho nepřátel. Těm však Rhobar zdárně vzdoroval ale až na jednu vyjímku – skřety, mohutné bytosti s ohromnou silou, které neznají strach.

Jedna prohraná bitva skřety neodradila, a tak se konflikt změnil v zničující válku. Král musel přistoupit na radikální řešení. Jelikož si válka žádala velkou daň, tak všechny trestance posílal těžit rudu do dolů Khorinisu, neboť potřeboval meče z magické rudy, které na skřety platily. Aby se pojistil před útěkem trestanců, svolal všech dvanáct královských mágů, aby vytvořili kolem dolů magickou bariéru, která pustí trestance dovnitř, ale při pokusu o útěk je usmaží na popel. Mágům však neustále něco rušilo jemné předivo kouzla, jenž se jim nakonec vymklo z rukou, a Bariéra nabrala mnohem větších rozměrů. Byli uvězněni uprostřed vlastní Bariéry.

Chvilka nepozornosti stračila trestancům, aby se vzbouřili, přepadli stráže a obsadili doly a přilehlé tábory. Král neměl na výběr a musel vyjednávat. Každý týden jim za vytěženou rudu dal, co chtěli. Jídlo, věci, ženy…

A tu začíná náš gothic. Vyvolený do kolonie stále nepřišel a zřejmě ani nepřijde. Hned po příchodu do kolonie jste se byly nahnáni do starého tábora kde k vám promlouvá moudrý guru. A jak dál?..to se dozvíte na Gothic larpu.