Gothic III

Příběh Gothic – RP: Pád kolonie (2010)


Situace v kolonii se rapidně zhoršila, už to nebyl poklidný život s občasnou buzerací. Orkové začali zvětšovat své území, začali být drzejší a drzejší. Jakoby je cosi hnalo, začali být daleko agresivnější a nebezpečnější. Mezi orky se dokonce začali objevovat první nemrtví. Nemrtví v kolonii nebyli žádná zvláštnost, ale byl to poměrně vzácný úkaz, když jste nějakého spatřili. Ale teď si kráčeli nemrtví v houfech mezi orky. Cesta mezi tábory již nebyla bezpečná, ven z města vycházeli pouze skupinky válečníků, když doprovázeli obchodníky nebo konvoje do dolu napříč nebezpečnou krajinou.

Tahle situace měla veliký vliv i na atmosféru mezi lidmi. Lidé začali být nepřátelští a paranoidní. Nikdo už nikomu nevěřil. Nad kolonií se začali stahovat černá mračna beliarových sil. Všichni postupně začali vidět z téhle situace pouze jedno řešení. Musí se dostat pryč, musí nějak překonat magickou barieru a jít za svobodou. Když už si všichni mysleli, že situace je beznadějná, objevili mágové velice starou knihu popisující rituál, který dokáže usměrnit obrovské množství energie. Takové množství energie by mohlo přetížit barieru a ta by spadla. Většina lidí se obrátila za tou malinkou jiskřičkou naděje a doufali, že se jim možná jejich odvěké přání, dostat se ven, i vyplní. Tak začali všichni hromadně spolupracovat a připravovat rituál.

Lidé byli tak zoufalí z nastávající situace, že Gomez svolil i ke spolupráci s novým táborem. Vše šlo poměrně snadno, až přišlo vyvrcholení velkolepého rituálu na nádvoří starého tábora. Byl to ohromný rituál, který vedl Corristo a Saturas. Po vyřčení magických slov se země zachvěla a nastalo hrobové ticho. Všichni se zatajeným dechem očekávali, co přijde. Bohužel nepřišlo to, co by si všichni přáli, ale hradem se začali ozývat toporné kroky doprovázející občasné mručení. Chvíle ticha ustala a branou se začali hrnout do hradu haldy nemrtvých a orků. Společnými silami se však starotábornící a novotáborníci ubránili a vyhnali nepřítele z hradu.

Nový tábor však pouze potvrdil své domněnky, že jejich plán s rudnou haldou je jediné řešení a odešli zpátky do nového tábora. Naštěstí pro všechen lid v kolonii, starotáborníky neúspěch neodradil a pátrali po chybách, které napáchali u rituálu. Zanedlouho věděli vše potřebné pro opakování rituálu. Bohužel k rituálu potřebovali i rudnou haldu, kterou vlastnil nový tábor. Po předchozí zkušenosti se Gomez rozhodl, že rudnou haldu získá silou a vyrazili na nový tábor. Krvavý boj, který následoval, neměl vítěze ani se nedobíral konce. Všichni věřili ve svoji pravdu a fanaticky za ni pokládali své životy.

Nakonec to vyřešil Xardas. Přišel uprostřed boje a roztrhl válčící frakce. Vyjevil jim jejich aroganci a poukázal na řešení, které má starý tábor. V tu chvíli se Novému táboru rozptýlily i zbytky pochybností a uvěřili plánu starého tábora. Provedli rituál s drobnými úpravami, magickou haldou a v doprovodu šamana Urshaka. Poslední zachvět beliarovi moci, ve formě orků a nemrtvých, kteří jim bránili utéct z kolonie, byl rozprášen a bariera padla!!!

V tom zmatku, který nastal, vzal každý příležitost do svých rukou. Bohužel neutíkali jen lidé ale i bestie a orkové, co byly v kolonii uvězněni. Jen pár odvážlivců zůstalo v kolonii a o těch do dneška nikdo neslyšel.

Masa lidí, která se začala hrnout z kolonie, narazila hned na první překážku a to bylo obrovské město zvané Khorinis. Zdejší lidé neměli vůbec ponětí, že bariera padla, tak je veliký příval uprchlíků překvapil. Naštěstí ve městě Khorinis nebyl nikdo, kdo by měl vyloženě kladný vztah k Rhobarovi, tak uprchlíky nikdo nepronásledoval. Bohužel to všechno se mělo brzo změnit.

Ve městě Khorinis není jediná loď schopná přeplavat oceán. Takže jsou zde všichni uvězněni. Poslední kontakt s pevninou měli obyvatelé Khorinisu naposled před rokem a vůbec nevědí ,co se na ni děje. Poslední zpráva pojednává o tom, že Rhobar ve válce s orky pomalu prohrával a jeho pozornost se zaměřila právě na kolonii, ze které už pěkně dlouho nedostal žádné zásilky magické rudy. Prý dokonce vyslal jednotku paladinů vedenou lordem Hagenem, aby zjistil, co se stalo. Je tohle pravda? A jestli je, tak jak se uprchlíci z kolonie uchytí v novém prostředí a co řeknou paladinům? Budou již trestanci v bezpečí? Dostanou se někdy z ostrova, na kterém jsou uvězněni? To vše se dozvíte na dalším již IV ročníku Gothic larpu.