Gothic IV

Příběh Gothic – RP IV: Nový začátek (2011)

Netrvalo to dlouho a zvěst o paladinech plující k pobřeží Khorinisu se potvrdila. Paladinové dorazili s velkou parádou. Napochodovali do města ve jménu Rhobara II a převzali vládu nad městem. Bývalí místodržící Larius byl odsunut do pozadí a vedení města se ujal Lord Hagen. Khorinis byl nyní pod ochranou Innose. Ale s paladiny přišli i potíže. Lord Hagen ihned začal lačnit po tom, jak se dostat do kolonie a získat rudu pro krále. Okamžitě uspořádal audienci s nejvýše postavenými lidmi ve městě. Když se dozvěděl, že bariera je shozena, rozeslal svoje hlídky prohledat okolí. Shledal již za nemožné najít všechny trestance, ale Leeho, kterého potkal ihned na nádvoří, propustit nemohl. Válka v Myrtaně se nevyvíjela dobře. Potřeboval jednat. Naštěstí průzkum okolí odhalil nějaké záhadné kamenné obelisky, které byly popsány nějakými zvláštními runami. Na nich by se mohlo ukrývat řešení problému. O tyto runy se ihned začali zajímat mágové ohně, vody a dokonce i Baalové ze Spáčova bratrstva. Bratrstvo Spáče to vůbec nemělo lehké, lord Hagen vyhlásil nový zákoník, ve kterém bylo zakázáno distribuování trávy z bažin. To vyvolalo jisté nepokoje. Ani žoldáci nehodlali nečinně stát a přihlížet zatímco jejich velitel Lee sedí v base. Začali hledat důkazy na jeho obhajobu a přesvědčovat všechny o jeho nevině. Do toho všeho se ještě začali roztahovat skřeti a bandité. Od té doby co padla bariera, již nebylo nikde bezpečno. Skřeti plenili pole farmářů a unášeli slepice. Díky tomu se farmáři Akilovi i přes jeho neustálé snahy nedařilo pěstovat v klidu své plodiny. Bandité organizovali vychytralé pasti a přepady obchodníků

Ale paladinové předvedli první zázrak. Sám Innos je musel posvětit svoji silou, že dokázali kamenný obelisk přenést až do města. Nikdo netušil, jak se jim to podařilo, ale obelisk byl opravdu ve městě. To přesvědčilo pár lidí, že Innosova síla je opravdu nezměrná. Díky tomu se mágové mohli rychle pustit do překladů podivných run na obeliscích a ten jim začínal nést svoje ovoce. I když runy na obeliscích občas zmizeli, většinou se na konec i zase objevili. V těchto runách se ukrýval popis starobylé rasy, která žila na uzavřené části ostrova Khorinis. Tato rasa byla velice vyspělá a vzývala Adanose jako svého hlavního boha. Tato rasa vlastnila spousty vyspělých artefaktů proti skřetům a Beliarovým následovníkům. Některé z nich měli být dokonce ještě ukryty poblíž města Khorinis. V tomto paladini zavětřili šanci jak se dostat do kolonie a začali po nich úzkostlivě pátrat. Bohužel kromě paladinů i ostatní frakce začali mít zájem o tyto cenné artefakty. Skupinky dobrodruhů propátrávali kdejaké jeskyně a zákryty. Některým se vedlo lépe jiným hůře, ale nakonec byly ony artefakty nalezeny. Mezitím se začali zhoršovat vztahy ve městě. Bratrstvu Spáče byla od paladinů udělená přísná lekce, a paladinové začali být přehnaně podezřívaví, možná to bylo tím, že při honbě za artefaktem se jim podařilo probudit za Onarovou farmou v kryptě nemrtvého lorda Inubise.

Naopak žoldákům se poměrně dařilo, našli důkazy a přesvědčili spoustu lidí o nevině Leeho. Mágové zatím dokončili překlad obelisků a našli na nich způsob, jak vyvolat mrtvého zástupce kasty rasy lidí, kteří žili na uzavřené části ostrova Khorinis. Také skřetům se dařilo. Při jednom z jejich přepadů objevili informace o zakopaném pokladu. Když tento poklad vykopali, našli tam svitek popisující rituál na probuzení Spáče, který byl stále ještě v kolonii. Mezitím lord Hagen projevil velkodušné gesto a povolil uspořádání mší v kapli v horní čtvrti. Dokonce i Bratrstvo Spáče dostalo povolení a mohlo uspořádat svoji mši. Také povolil, aby na tyto mše měl přístup každý. Na krátkou chvíli mohli horní čtvrt navštěvovat i lidé bez občanství města Khorinis. To hrálo do kapsy zlodějům a zástupcům Beliarova bratrstva, kteří se horlivě sháněli po krvavých kalichách, které byly ukryté kdesi ve městě, jeden dokonce stál přímo na Hagenově stole. Také truhly v horní čtvrti nezůstaly ušetřeny, a většina z nich byla vykradena. Po skončení mší, se horní čtvrť opět pro neobčany uzavřela. A začali se provádět přípravy k dlouho očekávanému soudu Leeho.

Ktomuto soudu se shromáždilo obrovské množství lidí. Noční osvícené nádvoří jen přidávalo hromadě lidí na velikosti. Sjeli se lidé z nejzazších koutů ostrova, na těch co přijeli opravdu z daleka, bylo vidět již podle šatstva, že nezapadají do běžného běhu Khorinisu. Soud započal, a místodržící Larius, který vedl soudní proces, nechal předvést Leeho. Lee byl přivlečen a spoután na pranýři. Byly předloženy důkazy v jeho nevinnu a nyní přišli na řadu svědci. V tom se od brány ozvaly zvuky nepokoje. Do města se začínala vkrádat mlha. Z této mlhy vystoupil nemrtvý lord Inubis, kterého paladinové omylem vyvolali při honbě za artefakty. Nemrtvý lord se vysmál lidem, neměli na něj zapomenout. Jejich zbraně na něj neměli žádný účinek. Zato jeho střelné zbraně si na obráncích vybírali krvavou daň. Z poza lorda se vyvalila mlha a s ní i jeho nemrtvá armáda. Ve chvíli byla třetina náměstí zahalena neproniknutelnou mlhou, ve které se obránci nemohli orientovat. Naštěstí s pomocí Innose a Adanose se podařilo nemrtvého zahnat a sním i jeho nemrtvé přisluhovače. Avšak Inubilś přislíbil, že se příštího dne vrátí. Khorinis byl prozatím osvobozen. Při tomto shonu všichni zapomněli na probíhající soud a poté zjistili, že Lee a žoldáci využili příležitosti a zmizeli dřív, než si jich stačil někdo všimnout. Paladinové se okamžitě začali zajímat o to, jak zničit nemrtvého lorda. Zatím co Spáčovo bratrstvo se připravovalo na večerní vnímání spáče, mágové vody a ohně začali s posledními přípravami na rituál. Potřebovali sehnat odpovědi na otázky, díky kterým přesvědčí vyvolaného zástupce kasty, že patří k nim. Toto byl pro mágy poměrně tvrdý oříšek, ale nakonec i přes pár špatných odpovědí se podařilo, jak mágům vody tak ohně vyvolaného zástupce přesvědčit. Vodní mágové také zjistili, že některé divoké ohně jsou občas trošku výbušné. Také jim zástupce kasty kněží sdělil, jak vyrobit oltář zasvěcen Adanosovi, který jim poskytne část jeho moci. Ohniví mágové naopak zjistili, jak zničit nemrtvého lorda, což paladinové velice ocenili. A Spáčovo vnímání? Myslím, že každý přítomný cítil Spáčovu sílu, na chvíli byli všichni oslepeni Spáčovou mocí. A sám Spáč jim seslal znamení ve formě živoucího velkého modrého ohně, které bylo naprosto nečekané. Tímto se již shon v Khorinisu uklidnil a po hradě byly už jen slyšet opilecké písně a oslavy ve jménu kteréhokoli boha. Nakonec nad všemi samozřejmě zvítězil Spáč J

 

Neděle

V neděli ráno se mágové pustili do práce díky informacím z rituálu. Mágové vody začali shánět potřebné věci ke stavbě Adanosova oltáře. Zatímco mágové ohně potřebovali suroviny k vytvoření runového meče proti nemrtvému lordovi. V tom jim pomáhali paladinové, jelikož pro některé suroviny se muselo až do tábora skřetů. Takže mágové potřebovali ochranu. U žoldáků mezitím Lee usoudil, že on nestojí za to, aby se kvůli němu vyvraždili paladinové a žoldáci, tak dobrovolně přišel zpět do Khorinisu a nechal se zajmout, kde čekal na opakování soudu. Spáčovo bratrstvo se mezitím snažilo najít řešení jak přimět paladiny k zlegalizování trávy z bažin. Bohužel tento úkol byl velice obtížný a tak pomáhali žoldákům s přípravami na nastávající soud Leeho a dále přesvědčovali svědky a mařili snahy paladinů. Skřeti mezitím pokračovali ve svém plánu vyvolat spáče a bandité prostě kradli a rabovali, co se dalo. Farmářům se také začalo více dařit a již nebylo tolik neohrabaných nohou, co by jim pošlapalo políčka a tak byla dostatečná zásoba chmele a ostatních plodin. Naopak Beliarovcům se jejich původní plán na ovládnutí lorda Hagena nedařil. A Tak se přidali k nemrtvému lordovi a snažili se město získat silou. Zlodějům se podařilo nashromáždit poměrně dost krvavých kalichů, ale všechny nezískali.

Paladinové mezitím plnili své povinnosti a našli pár zlodějíčků či jiných lidí, kteří nedodržovali městský zákoník. Tito lidé se krásně vyjímali na pranýři. Pomalu, ale jistě se schylovalo k soudu, který měl rozhodnout o osudu Leeho. Těsně před soudem se ještě na nádvoří odehrála bitka posádek dvou pirátských kapitánů, kteří se hádali o mapu s pokladem. Bohužel kapitáni to brali vážněji než jejich posádka a oba dva podlehli zranění, co utržili v souboji. Podle informací tento poklad doposud nebyl nalezen. Konečně přišla chvíle soudu. Lee byl již podruhé předveden a soud započal. Z pěti svědků si tři z nich nemohli vzpomenout, proč se tam vlastně nacházejí a ostatní svědčili ve prospěch Leeho. Takže společná práce žoldáků a spáčovců se vyplatila a Lee byl zproštěn viny. Což žoldácká sebranka náležitě oslavila. Mágové vody mezitím dokončili Adanosovu svatyni, která jim zajištovala reinkarnaci. A mágům ohně se podařilo sestrojit meč, podle návodu mrtvého zástupce kasty. Otázkou je, jestli bude na nemrtvého lorda fungovat. Vše začínalo vypadat dobře, ale přeci jen se něco zvrtlo. Klasická nátura člověka začala pomalu vyplouvat na světlo a frakce se začali hádat mezi sebou.

Začali si nedůvěřovat a hledat protivníky ve vlastních řadách. Při jedné společné výpravě mágů vody a spáčovců proti skřetům, si paladinové vydedukovali, že se s nimi chtějí spojit proti nim. Okamžitě zatkli mágy vody, kteří zůstali ve městě a vyrabovali sídlo vodních mágů. Nejvíce zarážející na tom bylo to, že rabování nezastavili ani mágové ohně, dokonce se na něm i účastnili. Tak to chodí, když někomu víra v Innose už leze na mozekJ. Toto vodní mágy velice rozrušilo a stáhli se i s bratrstvem Spáče na Onarovu farmu k žoldákům, kde střádali různé plány co dál. Nechybělo mnoho a paladinská nadvláda by nabrala rychlého konce. Jediné co tomu bránilo, byla víra v život, kterou preferovali mágové vody. Naštěstí lord Hagen brzy prohlédl všechna falešná obvinění a osobně se omluvil zástupci vodních mágů a pomohl jim opravit jejich rozbořené útočiště na hlavním nádvoří v Khorinisu. Lidé byli opět jednotní, což jim velice pomohlo při temné hodině, která následovala. Mezitím co lidé řešili své spory, nemrtvý lord sbíral moc a armádu. Shromažďoval všechny temné bytosti a připravoval je k závěrečnému útoku. Lidé věděli, že se Inubis blíží a tak se většina stáhla za hradby Khorinisu a připravovala se na obranu.

Očekávaný útok brzy přišel, Nemrtvý lord včele armády, která obsahovala velké množství zombie, skřetů a nekromantů stál před mostem do Khorinisu. Jeho armáda obsahovala i strašlivé stínové šelmy, které byly připravené nadělat z obránců ragů ze žravých štěnic. Nemrtvý lord zavelel k útoku. Byl to velice nelítostný boj, nemrtvých bylo mnoho a stínové šelmy nešli k zemi snadno. Toto však nebylo pro obránce ještě to nejhorší. Netušili, že se bratrstvo Spáče potají dohodlo se skřety, že jim pomůže probudit Spáče. Během boje u první brány Khorinisu si nikdo nevšiml, že Spáčovo bratrstvo zamířilo nenápadně k té druhé, která byla pouze slabě hlídána. Uspali obránce a vpustili malou skupinku skřetů dovnitř. Ti okamžitě proběhli do věže mágů ohně, kde chtěli provést rituál. Všechno potřebné již měli nasbírané z předchozího snažení, jediné co většinu skřetů i spáčovců překvapilo, bylo to, že i přes krutý boj který se odehrával u hlavní brány si nějaká skupinka kočovných herců odehrávala na horním nádvoří jakousi divadelní scénku. Nu což prozatím je nechali být, ale stáli přímo na místě, kde za chvíli pravděpodobně bude téci krev. Když skřeti započali s rituálem, podle hluku z dolního nádvoří již bylo jasné, že Inubis i jeho armáda zřejmě padli a runový meč vytvořený mágy ohně odvedl svoji práci. Neměli příliš času, ale stačilo to. Dokončili rituál a okamžitě pocítili, že se něco změnilo. Něco velice mocného se probudilo z dlouhého spánku, něco co nechtělo být rušeno. Velmistr Spáčova bratrstva Baal Lexon, který napomáhal při rituálu, omdlel ihned po jeho skončení. Nikdo ho nemohl probudit, ať se snažili, jak chtěli. Skřeti cítili, že přichází nová éra, něco, díky čemu už se nebudou muset skrývat v lesích. Jejich pán se probudil a teď je ochrání. S novou vervou se vrhli na dolní nádvoří, ukrást pro svého pána ještě aspoň pár životů. Tam již obránci doráželi poslední známky odporu, což byla stínová šelma, která nechtěla jen tak zemřít. Vrhli se bezhlavě mezi haldy obránců, svůj úkol již splnili a teď je řada na dalších. Obránců však bylo mnoho a za chvíli bylo po boji. Jediné co bylo slyšet, bylo chroptění umírající stínové šelmy rozléhající se po nádvoří.

A tak lidé v Khorinisu přežili další pokusy Beliarových následovníků o jejich zničení. Bylo to však jen malé vítězství v dlouhé válce, které pomůže lidem, aby zůstali sjednocení a čelili daleko smrtelnějšímu Beliarovu pokusu o jejich zničení. Beliarův veledémon je probuzen, někteří ho nazývají Spáč, někteří zas tvrdí že toto Spáč není, každopádně je to zlo, které přivolali na tento svět skřeti. A je to zlo, které musí ze světa zmizet, ale kdo jiný by se o to mohl postarat, než samotní obyvatelé Khorinisu. Jak bude situace pokračovat? Poučí se paladinové a začnou se chovat podle jejich způsobů? Bude Beliarovo zlo opět zapuzeno? To vše se rozhodne na dalším ročníku Gothic larpu.