Gothic VII

Prolog Gothic RP VII: Zrození naděje (2014)

Po nedávných událostech, kdy se Xardas pokusil uloupit dračí vejce silou, se situace v okolí města Khorinis uklidnila. Porážka Xardase oslabila, a ten byl donucen se stáhnout a začít čerpat nové síly. Město zažívalo období klidu, kdy se snažilo vzpamatovat z nedávných událostí.

Mágové Vody umístili dračí vejce do kaple, kam všem zakázali přístup. Drakobijci nadále dodržovali dohodu uzavřenou s mágy Vody a dračí vejce chránili. To odradilo téměř všechny nenechavé ruce zlodějů, kteří si na něj brousili zuby. Dokonce i pirátská posádka vedená kapitánem Francisem usoudila, že z nastalé situace už nic nevytěží a zvedla kotvy dříve, než byla schopna městu splatit zbytek magické rudy, co jim slíbila.

Město nemělo jinou možnost, než hledat jiné cesty, jak magickou rudu nalézt a tak zaměřilo svou pozornost na řemeslnou činnost, kterou značně podpořilo. Díky tomu začala řemeslná činnost ve městě vzkvétat. Začaly se otvírat nové doly a hledat další naleziště, práce dělníka v dolu začala být slušně placena a za případné nálezy i velmi štědře odměňována.

Postupem času došlo k velkému rozšíření hlavního dolu, kvůli kterému byli mágové Ohně nuceni s městem uzavřít dohodu o svém přesunu do momentálně prázdného přístavu. Kde posléze vybudovali svatyni zasvěcenou Innosovi, která dosahovala daleko větší krásy než ta předchozí. Součástí dohody bylo také naplnění Rhobarových požadavků, 10 beden magické rudy, kterou potřebuje ve své válce se skřety v Myrthaně. Město a mágové Ohně tedy začali hojně zkupovat všechnu magickou rudu, která byla k nalezení.

Netrvalo to dlouho, než si Xardas uvědomil momentální cíl města a začal také postupně shromažďovat magickou rudu na svůj plán, ke kterému potřeboval všechny dostupné prostředky. Pevnost Zatracení začala pomalu ožívat a po divočině se opět začali potulovat různé Beliarovy potvory. Dokonce se objevují nepotvrzené zprávy, že byla zahlídnuta velká jednotka černě oděných lidí mířících do Pevnosti Zatracení. Pokud jsou tyto informace pravdivé, je pravděpodobné, že období klidu se pomalu chýlí ke konci…..

 

Příběh Gothic larp 2014

Každá frakce si sepisuje vlastní příběh, kterým na akci prošla. Díky tomu jsou informace věrnější a celistvejší, jelikož sama frakce zná všechny své činy a důvody nejlépe.

Žoldáci

Mágové Vody