Magie Divoké přírody

Magie divoké přírody vyjadřuje temnější složku hvozdu. Oproti klasické přírodě je tato magie surovější a divočejší. Její následovníci udělají téměř vše pro ochranu přírody a oproti klasické přírodě jsou více fantastičtí.

Seznam kouzel

1)      Kruh (kar)       

 • Strach (Quas, Wis, Corp)
 • Halucinace (Rel, Wis)
 • Kořeny (Rel, Por)
 • Mluv se zvířaty (In, Wis, Natura)

 

2)      Kruh (dur)

 • Uzdravení (Kal, Uus, Mani)
 • Zapomnění (An, Uus, Wis)
 • Ohnivá koule (In, Flame)
 • Ovládnutí zvířete (Rel, Wis, Natura)

 

3)      Kruh (nox)  

 • Strážný strom (In, Sanct, Natura)
 • Ochrana přírody (Kal, Uus, God, Sanct)
 • Spoutání (Rel, Por, Ylem)

 

4)      Kruh (rax)     

 • Vnitřní síla Divoké přírody
 • Ovládnutí (In, Uus, Rel, Wis)
 • Teror (Quas, Wis, Corp, Vas)

 

5)      Kruh (rexis)      

 • Hněv lesa (Kal, Uus, God, Natura)
 • Oživení (An, Corp)
 • Proměna ve vlkodlaka (Rel, Ylem, Rel, Wis, Uus, Por, Natura, Wis)

 

Popis jednotlivych kouzel

1) Kruh 

 • Strach

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Po zásahu nosičem oběť okamžitě dostává ohromný strach a utíká z dohledu šamana (cca 30m). Poté se strach ruší, ale nadále nemáte moc velký zájem útočit na mága…

Rp:Kolem šamana potemní les, začnou se z něj ozývat strašidelné zvuky a skřeky, stromy se začínají sápat po lidech stojící pod nimi,najednou máš ze šamana a z toho co se děje kolem neovladatelný strach. Začneš křičet a utíkat co nejdále od něj. Úprk je neřízený, nepřemýšlíš jediné, co víš, že se od něj musíš dostat co nejdále. (Prosím všechny, aby pouze neodkráčeli pryč, ale opravdu vzali nohy na ramena)

 

 • Halucinace

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Kouzlo se zaměřuje automaticky, není potřeba házet míček. Mág může jedné osobě přivolat smyšlené halucinace. Osoba vidí věci, kterých se smrtelně bojí, nebo je ostatní lidé nechápou (růžový slon, spousty nepřátel apod.). Halucinace trvají 15s, poté odezní.

Rp: Koukal jsem na šamana, jak gestikuluje rukama, najednou se mi zamlžil obraz, byl jsem někde kousek od jahodové řeky, chtěl jsem se v ní vykoupat, když po mě začali lézt brouci, obrovské množství brouků, nemůžu je setřást aaa…..

 

 • Kořeny

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Po zásahu nosičem oběť dostává stav Znehybnění. Postava se 15s nemůže pohnout z místa. Vším ostatním však hýbat může. Funguje pouze, pokud se v 10m okolí nachází nějaký strom.

Rp: To mi neuvěříte, co se nám to vlastně stalo. Už jsme ho měli, krásný krystal co jsme našli v nedaleké jeskyni. Ten bychom určitě dobře zpeněžili. No, ale na okraji lesa, když už jsme byly skoro venku, to tady Dextera z ničeho nic popadlo. No nekecám, normálně ze země vyrostly nějaký kořeny a chudáku Dexterovi úplně omotali nohy. Z ničeho nic se objevil smějící se šaman a vzal Dexterovi ten krystal, dřív než jsme mu stačili pomoc. Pak utekl a něco na nás při tom posměšně ukazoval. Naštěstí po chvíli kořeny opět zalezli do země a chudáka Dextera nechali být…

 

 • Mluv se zvířaty

Rozsah: osoba šamana + 1 běžné zvíře (na nemrtvá zvířata, či podobná nepřirozená stvoření se kouzlo nevztahuje)

Účinek: Zvíře zasažené míčkem nebo dotykem dostává možnost mluvit s šamanem. Účinek trvá asi 10 min, nebo dokud se zvíře neztratí z dohledu šamana.

Rp: Po cestě proti skupince šamanů běžel vystrašený vlk, a jak bylo patrné něčeho se bál. Šaman se vlka snažili uklidnit. Použili pár formulí a hned místo kňučení a vrčení slyšely hřmotný hlas, který jim připadal jako lidský a vycházel právě z vlka. Ten jim sdělil, o beliarových poskocích, kteří ničí les a ohrožují jeho doupě s mláďaty. Šamani se nemuseli dlouho rozhodovat a okamžitě se vydali Přírodě pomoci.

 

2) Kruh

 • Strážný strom

Rozsah: 1 strom

Účinek: Pro vyvolání musí být daný strom označen tmavě zelenou stuhou s nápisem římské V, a šaman musí splnit RP efekt při vyvolání (musí promluvit modlitbu k přírodě) poté následuje magická formule. Celé vytváření strážného stromu trvá cca 5 min. Stromem začne proudit energie lesa, která je schopna šamanovi i jeho společníkům kdykoli pomoci. Stromy vytvořené od jednoho šamana od sebe musí být vzdáleny min. 100m.

Každému vyznavači přírody, při dodržení RP podmínek (dotyk a poděkování přírodě), se vyléčí jakékoliv zranění. Zranění se regeneruje 10 vteřin, tudíž se nejedná o okamžitý efekt a hraje se to jako regenerace. Tento efekt může každý vyznavač využít jen jednou za 1h. Po použití se nemůže vyléčit u stejného ani jiného strážného stromu s tímto efektem, dokud neuplyne 1h.

Mezi ochráncem a lesem vzniká spojení. Pomocí stromu dokáže šaman seslat v okolí stromu (cca 10m) jednu negaci 5. kruhu. Probíhá to tak, že se šaman stromu dotkne a odváže z něj tmavě zelenou stužku s nápisem V. Poté může zrušit jakékoliv kouzlo, pomocí obrany 5. kruhu aniž by jsi vyčerpal vlastní runové kameny. Po použití (díky odvázání stužky) je však energie stromu spotřebována a strážný strom tak zaniká a stává se opět obyčejným stromem.

Rp: Náš šaman od rána pracuje na nějakém novém kouzlu, říkal, že to pomůže celé osadě. Zdobí uprostřed vesnice náš největší strom, někdo říká, že zdobí, já myslím, že má dost ulítlou fantasii. Teď už prý skoro skončil a máme se tu na příkaz náčelníka shromáždit….. Začal předmluvou o tom, jak to naší vesnici pomůže, pak pokračoval modlitbou k divoké přírodě. Vyzíval jí, ať ochrání své věrné a propůjčí část její moci. In Sanct Natura zahřměl a strom se rozzářil. Bylo to opravdu nádherné, jakoby všechna energie lesa tekla do tohoto stromu. Po chvíli strom opět potemněl, avšak bylo cítit, že se ta energie neztratila, naopak byla z něj stále cítit.

Od té doby, šamani vytvořily těchto stromů po lese více. Kdykoli jsme čelili nějakému nepříteli v okolí strážného stromu, stačilo se dotknout stromu a požádat divokou přírodu o pomoc. Také se na mě párkrát dostalo, bylo to úžasné. Přistoupil jsem ke stromu a vložil na něj svou ruku. Už při dotyku jsem cítil, jak mi pod prsty proudí živoucí energie. Pronesl jsem krátkou modlitbu a poděkoval přírodě za pomoc. Náhle se část oné energie oddělila a začala proudit skrz spojení do mého těla. Tímto se mezi námi vytvořilo pouto a mé zranění bylo kompletně vyléčeno.

 

 • Zapomnění

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Šaman se dotkne hlavy zvolené osoby, která okamžitě zapomene, co se stalo v posledních 15min (dostane stav amnesie)

Rp: Šel jsem ven z hradu lovit nějaké mrchožrouty, potřeboval jsem si vydělat nějaké ty stříbrňáky. Vidím, jak ke mně z dálky přicházejí tři muži, dva s lukem a jeden divný pomalovaný v rouchu. Obklíčili mě, zřetelně jsem viděl jejich obličeje, ten v rouchu byl určitě šaman. Zdvořile mě požádali o všechny mé peníze…..Odmítl jsem. To co následovalo, bych nikomu z vás nepřál. Když jsem ležel na zemi obranný o všechno, přistoupil ke mně šaman. Sáhl mi na čelo a já se propadl do hlubokého spánku. Otevřel jsem oči, ležel jsem někde v roští kousek od cesty do hradu, nemám u sebe nic jen spodní oblečení, nevím, co se stalo, ale asi jsem to zase přehnal s alkoholem. Vydal jsem se tedy zpátky do hradu.

 

 • Ohnivá koule

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Při zásahu míčkem dotyčný dostane vzplanutí. Po 30s není li uhašen, umírá. (Toto kouzlo vyrušuje efekt zamrznutí na dané osobě, daná osoba není pak ničím poškozena, tedy ani ohnivou koulí) K uhašení hořícího jsou potřeba min ještě jeden člověk, který ho udusá, či polije vodou.

Rp: Šaman vyšle proti svému cíli obrovskou kouli ohně, která ho zcela pohltí a zapálí. Zasažený vyběhne z řady a hořící pádí dozadu. Kde čekají jeho spolubojovníci s kýbly vody. Hned to na něj začnou lít a udusávat ho pláštěm. Nakonec je uhašen. „Tak“ Povídá „Snad už mu došla mana“ A rozběhne se zpět do řady. Bohužel podruhé už nebyl nikdo, kdo by ho uhasil…..

 

3) Kruh

 • Uzdravení

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Šaman dokáže dotykem vyléčit jednu osobu. Dotyčná osoba je zbavena všech fyzických zranění a základních efektů lektvarů. Léčí taky efekt Nemoc. Všechna léčení se hrají jako regenerace, trvá cca 10s.

Rp: Šaman chodil mezi lidmi, kteří sténali na bojišti, koho se dotknul, ten zázrakem vstal. Bylo to jako kdyby rozdával život. Chodil vzpřímeně a nezajímal se o okolní nebezpečí. On věřil, že ho chrání víra v Přírodu.

 

 • Ochrana přírody

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Posvětí postavu Přírodní ochranou, která způsobuje, že první kouzlo, zakouzlené na hráče, postavě neuškodí. Ochrana se značí modrou stuhou na viditelném místě a může být aktivní vždy jen jedna, po použití se stuha musí ihned sundat.

Rp: Ať Příroda vede tvé kroky i přes všechny nástrahy a pokušení“ Zvolal šaman. Říkal jsem si, k čemu nám to bude. Slova bitvu nevyhrají….. Už to začalo, vlna vojáků se na nás rozběhla. Stál jsem v první řadě, když vidím, jak se na mě směje nějaký mág. A vzápětí za tím úsměvem letěla ohnivá koule přímo mě do obličeje. Říkal jsem si, že je to můj konec. Když v tom koule narazila do něčeho přede mnou. Nějaká neviditelná ochrana tu kouli zadržela a vstřebala. Byl jsem nepopálen a ani jsem se nezahřál. S vervou jsem se rozběhl proti mágovi, který nevěděl co se děje. Druhá ohnivá koule mě již, ale vyvedla z omylu. Sežehla mě a já mrtvý dopadl na zem vedle mága. Jeho tvář se na mě, ale stále usmívala.

 

 • Spoutání

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Při zásahu míčkem dotyčný dostane efekt Paralýza. Dotyčný je spoután kořeny a rostlinami jako provazy. Dle vůle šamana může mít svázány různé části těla, takže zajatý hráč může i chodit. Pouta nelze ničím roztrhnout, lze je však zrušit pomocí obranné runy a negování magie kruhu, která na kouzlo byla použita. Pokud se hráč vzpouzí, pouta ho budou utahovat více a více. Šaman se musí, ale na svoji oběť pořád koukat, pokud z ní spustí oči jen na okamžik, ztrácí koncentraci a pouta se uvolní. Funguje pouze, pokud se v 10m okolí nachází nějaký strom.

Rp: Druid tušil, že jeho soupeř už nemá dostatek sil, aby s ním dále bojoval. Chtěl ho však dovést živého a neměl po ruce žádný provaz. Stačila rychlá gestikulace a po dotyku omotali banditu kořeny stromu a šlahouny rostlin jako provazy. Ten se chvíli vzpouzel, ale zjistil, že jakákoliv snaha je marná.

 

4)  Kruh

 • Vnitřní síla Divoké přírody

Rozsah: Šaman (pasivní schopnost)

Účinek: Divoká příroda promlouvá ke svým divokým a věrným následovníkům, platí však pouze pokud se šaman nachází v lese. Díky tomuto spojení příroda zná vaše skutky a za vaší ochranu vás naučí pokročile ovládat svou moc. Kouzla Mluv se zvířaty a Ovládnutí zvířete může šaman nyní sesílat zdarma, bez použití runového kamene. Také se tímto vylepšuje kouzlo strážný strom a kromě negace V. kruhu se kolem stromu obváže i stužka s negací III. kruhu. Po spotřebování všech stužek je strom vyčerpán a jeho moc zanikne.

 

 • Ovládnutí

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Šaman dokáže ovládnout určitou osobu. Ovládaná osoba musí být v klidu, kouzlo nelze použít například v žáru boje. Kouzlo se zaměřuje pouze dotykem. Ovládnutá osoba musí na slovo poslechnout následující jeden příkaz od šamana. Tento příkaz v sobě může zahrnovat více věcí, jako třeba otevři támhle tu truhlu a přines mi její obsah. Šaman je ale schopen zadat příkazy osobě jen jednou, poté již není možné dotyčného ovládat a musí přerušit spojení (ovládnutí vydrží maximálně 15 minut). Ovládnutá postava si po vykonání příkazu nic nepamatuje od doby, co byla ovládnuta. Nepamatuje si, že jí někdo ovládnul a tedy ani kdo. Dále postava nevykoná sebevraždu, kterou by se měla úmyslně zabít, či vykonat předem jasný sebevražedný akt. Neherní příkazy jako dones mi vodu, nemusejí být hráčem vykonány.

Rp: Ze šamana se vznese oblak zeleného dýmu, který se přenese k hráči a vstoupí do něj. Hráč nad sebou okamžitě ztrácí kontrolu, a pokud nedostane příkaz, tak nic nedělá. Př: Šaman ovládne stráž a řekne jí, ať projde na hrad do horní čtvrti a vezme mu ze skladiště meč. Hráč se o to musí pokusit, i za cenu násilí.

 

 • Teror

Rozsah: Okolí šamana

Účinek: Šaman rozhodí rýži, lidé v zasažené oblasti dostávají efekt strach. Oběti okamžitě propadají ohromnému strachu a utíkají z dohledu šamana (cca 30m). Poté se strach ruší, ale nadále nemají moc velký zájem útočit na šamana. Kouzlo jde házet pouze na přímo, nelze házet obloukem, či z výšky.

Rp: Kolem šamana potemní les, začnou se z něj ozývat strašidelné zvuky a skřeky, stromy se začínají sápat po lidech stojící pod nimi,najednou máš ze šamana a z toho, co se děje kolem neovladatelný strach. Začneš křičet a utíkat, co nejdále od něj. Úprk je neřízený, nepřemýšlíš, jediné co víš, že se od něj musíš dostat co nejdále. (Prosím všechny, aby pouze neodkráčeli pryč, ale opravdu vzali nohy na ramena)

 

5) Kruh

 • Hněv lesa

Rozsah: Šamanovy spojenci v okolí

Účinek: Šaman vysloví zaklínadlo a rozhodí rýži na vyznavače přírody. Zasažení spojenci jsou posíleni mocí divoké přírody. Jsou okamžitě zbaveni veškerých záporných efektů a ignorují jakákoliv již utržená zranění, avšak nejsou vyléčena a po uplynutí se všechna zranění opět vrátí. Jsou v nich dočasně probuzeny a posíleny zvířecí instinkty. Nadechnou se, a dokud vydávají velmi hlasitý řev a jiné zvuky a nenadechnou se, jsou nezranitelní fyzickým zraněním (efekt trvá na jedno nadechnutí). Tento efekt se může vztahovat i na vyvolávajícího šamana. Po uplynutí dané doby se stávají spojenci i šaman opět normálně smrtelnými. Před použitím tohoto kouzla musí být bojovníci obeznámeni před bitvou s jeho efekty. Pro použití musí být v okolí šamana 10m alespoň nějaký strom.

Rp: Naše řady čelily obrovské přesile, vypadalo to pro nás bídně, většina skřetů již byla velmi zraněná či umírala pod nohama protivníků. Poslední šance, rychlé gesta trochu odříkávání a hle, jakoby se našim skřetům do těla vlila nová energie, všechny zranění se jim okamžitě zahojila a jakákoli další zranění co skřeti utržili, se hojili před nosem. Za tu krátkou chvilku jsme dokázali změnit poměr a z jisté prohry jsme vyrovnali početní stavy protivníků. Silná chvilka však rychle pominula a ještě nás čeká hodně práce, abychom tento boj vyhráli….

 

 • Oživení

Rozsah: Mrtvý hráč

Účinek: Šaman dotykem přivede již mrtvého hráče zpět k životu, hráč dostává stav únava, ale jinak si pamatuje vše až do své smrti. Aby bylo možné hráče oživit, musí být k dispozici jeho kompletní mrtvola, která je ještě teplá a musí být u ní přítomna duše (mrtví hráč). Tělo, které chtějí oživit, musí být uzdraveno ze smrtelných zranění, nebo po procitnutí opět zemře. To znamená maximálně 10 min po jeho smrti.

Rp: Šaman procházel bojištěm, kde leželi mrtví a zranění, když se zastavil u jednoho těla. Přiložil mu ruku na čelo a něco zašeptal. Oslnilo ho obrovské světlo, stromy se naklonily, až vytvořili jakési přístřeší. Když se rozjasnilo, vidím, jak vedle šaman stojí ten mrtvý, co předtím ležel na zemi. Ale nikde nebyla vidět ani stopa po jeho zraněních. Šaman se na něj obrátil: „ Ještě si mi nevrátil mince, co mi dlužíš. S tímhle to bude za příplatek“ A odešel….

 

 • Proměna ve vlkodlaka

Rozsah: Sesilatel

Účinek: Šaman se během chvíle dokáže přeměnit na krvelačnou formu vlkodlaka. V této formě převládají jeho vlčí instinkty, avšak stále si uvědomuje kdo doopravdy je a ke komu patří. Takže dokáže své chování do jisté míry ovlivnit. Šaman se může zpět přeměnit kdykoli bude chtít. Po použití tohoto kouzla je nutné navštívit bestiář, kde budou podrobněji popsány schopnosti vlkodlaka. Aby se šaman mohl přeměnit, musí být v okolí 10m alespoň nějaký strom. Přeměna šamana trvá cca 1 min a šaman jí musí zahrát     

Rp: „Máme štěstí“ zvolal velitel naší družiny. „Ač musíme na zpáteční cestě proklouznout zpět kolem skřetího tábora, mají zjevně skřeti na práci nějaké důležitější věci. Nechali tam jen 3 šamany a nechráněnou kořist z jejich výprav. Toho musíme náležitě využít. Dnes je opravdu štěstí na naší straně!!„ Všichni jsme s jeho rozhodnutím souhlasili, nakonec bylo nás 7, ač mezi námi bylo pár nováčků, to nebezpečí za to rozhodně stojí. Zaútočili jsme na tábor, jako vždy ze dvou stran rychle a profesionálně. Šamani nás okamžitě zaregistrovali, avšak nevypadali nijak překvapeně. Jeden z nich si opět v klidu sednul na zem a začal se smát. Druzí dva začali něco rychle odříkávat. Na tom už však nezáleží, už jsme byli u nich a byly obklíčení ze všech stran….

Když v tom se začalo dít něco zvláštního. Ti dva šamani, se začali tak jakoby zvětšovat, postupně jim narostla srst a vyrašili pařáty. Bylo to ohavné, před našima očima se proměnili v obrovské krvelačné bestie. Pár z nás začalo okamžitě utíkat, já jsem však zachoval klid. Dva z nás už byly mrtvý, ty bestie se na ně vrhli tak rychle, že jsem to skoro nezaregistroval. Zbyl jsem jen já a velitel naší družiny. Bestie se na nás otočili a rozběhli se směrem k nám……