RPravidla

RPavidla jsou dělané pro RP larp. Pro každého hráče je důležité především info o frakcích a pravidla bojového systému, společenských vrstev, smrti a dodatků.  U Pravidel pro magii by si měl každý rychle projít základní seznam kouzel, abyste věděli s čím se můžete potkat. Dále jsou k dispozici pravidla pro různé systémy, ty jsou důležité převážně pouze pro ty, kdo se chtějí daným systémem zabývat. Systémy jsou zde zveřejněny i s detailnějšími zákulisními informacemi pro vaše možné budoucí použití. RPavidla nejsou nijak složitá, čím více budou jednoduchá tím více si užijete RP.

 

  • Dějové linie – Povídání o principu a funkčnosti
  • Frakce – Rozdělení frakcí, popis jednotlivých frakcí
  • RP – RP na larpu, kostýmy, herní stavy
  • Bojový systém – RPavidla pro boj, Zbraně a Rvačku
  • Společenské vrstvy – Společenské uspořádání v Beliarově armádě
  • Smrt – RPavidla pro smrt, svět za oponou, potomek
  • Magie – RPavidla pro magii, Systém magie, Seznam kouzel, Magické formule
  • Achievementy – Mechanika pro zabavení hráčů a lepší vklouznutí do hry.
  • Dodatky – Obecný popis akce, Přijezd a registrace, Krčma, Krádež, Chování na hradě atd..

 

Profesní systémy

Profesní systémy, jsou jedna z nejdůležitějších věcí, které tvoří larpový svět. Bez nich se vám nepodaří vytvořit funkční svět a nevdechnete světu život. Pozadí všedního dne, které díky těmto systémům vzniká, umožňuje žít postavám své životy a tvoří ekonomický základ larpu. Vzhledem k provázanosti jednotlivých systémů mezi sebou, tak vznikají vazby a všední interakce v každodenním životě, které lidi zabaví a tvoří právě tu funkční a uvěřitelnou část světa. Stejně jako mají lidé raději na akci reálnou zeď místo provázku a nemusí si jí tak představovat, přesouvají se tyto požadavky i na herní a logickou rovinu hry, aby dávala smysl (ve hře se vyrábělo jídlo, bylo s čím obchodovat atd….). Ideální je, když každá herní věc, která je ve hře, se do světa dostala herní cestou (skrz výrobu, dovoz, atd..). Přestože se systémům věnuje většinou menšina hráčů, dopad na hru jako takový je obrovský. Bez nich, to prostě nikdy není svět 🙂
 

Dolování – Rozpis dolů zde

Kovářství

Hrobnictví

 

Obchod

Obchod – Základní pravidla obchodu

Zámořský obchod – Rozšíření obchodu

Ceník zámořských komodit – Slouží k naplánování vašich cest

Klíč pro výpočet zisku – Slouží k zjednodušenému výpočtu zisku skladníkem

 

Farmářství

Pěstování – Základní princip farmářství

Lov – Systém lovení zvěře

Živočišná a rostlinná výroba – Základní návody na zpracování surovin

 

 Alchymie

Reálné použití – Vysvětlení praktického použití

Základní Elementární lektvary – Základní pravidla alchymie

Nepitelné lektvary – Pokročilejší alchymie

Magické lektvary – Mistrovská alchymie

Recepty pro samostatné učení ve hře – zde