Adanosovci

Po prohrané bitvě o město Khorinis se přeživší rozutekli a po nějaké době shlukli do třech frakcí, dle boha, kterého uznávají. Vznikla tak skupina Innosovců, Adanosovců a Bratrstva. Ti společně založili nový tábor rebelů dál od města Khorinis. Mágové ze všech skupin se spojili a vytvořili kolem nového tábora magickou bariéru, která je neprostupná z obou stran. Jediný přístup do tábora a ven je skrz portál, který vede někam do Divočiny.

Adanosovci jsou jedna ze tří skupin rebelů posledního vzdoru proti Beliarově temnotě na ostrově. V této skupině můžeme nalézt uctívače boha vody Adanose – mágy Vody a ochranou složku Kruh vody. Pokud se přidáte k této frakci, musíte si zvolit jakou cestou se vydáte, zda cestou magie nebo boje.

Pokud se přihlásíte za některou z rebelských frakcí, je potřeba, abyste si přivezli dva kostýmy. Jeden rebelský dle skupiny, za kterou se přihlásíte a druhý univerzálně temný, pro tajné akce ve městě. Toto platí pro všechny rebely a je důležité, aby každý takový kostým měl. Pokud ho mít nebudete, bude vám dosti stížený přístup do města a bez boje se tam nedostanete. 

Nedávno se rebelům podařilo dobít Akilovu farmu, na které vybudovali svůj opěrný bod. Pomocí malé části mimozemského artefaktu, farmu ochránili před působením Beliarovy magie. Nyní tedy na území farmy, které je vyznačeno, nelze sesílat Beliarova kouzla. Díky tomu jsou rebelové schopný opěrný bod udržet.

Bylo rozhodnuto, že obrana Akilovy farmy je nyní prioritou, kvůli přístupu k Jharkendarskému portálu a výpravě za mimozemským artefaktem. Proto se na farmu přesunula nejpočetnější frakce Bratrstva, která dokáže nejlépe využít její potenciál. S Bratrstvem se na Akilovu farmu přesunuli kvůli podpoře také Innosovci. V původním táboře rebelů zůstala tak jen frakce Adanosovců, která ho udržuje. Mezi tábory a farmou je však neustále spojení a kontakt.

Pro ubytování v táboře rebelů doporučujeme přivést dobové stany a různé brlohy, které můžete stavět přímo v táboře. V nejkrajnějších případech, pokud není jiná možnost, můžete nedobové stany stavět pouze na louce za táborem rebelů. Tyto stany však musí být maskované. Kromě toho lze využít i ubytování v konírně na hradě.

V táboře rebelů a na farmě se dá i v tuto pochmurnou dobu dostat k určitému typu zboží. Je zde například kovář a alchymista, najdete zde i obchodníky a farmáře, kteří od vás vykupují či vám prodávají různé zboží. Výběr je trochu omezenější, ale na stav, který panuje je to pořád úspěch. Tábor je celkově veden pomocí vůdců frakcí, existuje jakási rada tří, která se skládá ze zástupců každé skupiny. Ta rozhoduje, co je pro tábor nejlepší a jakým dalším směrem se budou frakce ubírat.

Úkolem Adanose a jeho věrných vždy bylo udržovat rovnováhu mezi služebníky Innose a služebníky Beliara. Současná situace je ale extrém, který v historii současného světa nemá obdoby. S pomocí Adanose je proto nutné tento nevyrovnaný (dosti temný) stav napravit nebo jinak změnit. Mimo to Adanos byl vždy ochráncem života. V současné situaci proto bude léčitelských schopností mágů Vody více než zapotřebí.

Nedávno objevili mágové Vody důležitou informaci o mimozemském artefaktu ukrytém v Jharkendaru. Dle zápisků dokáže artefakt přerušit vliv boha, či bohů na tento svět. Pomocí toho by mohla být nastolena opět rovnováha. O artefaktu však bohužel ví i temná strana a nedávno se do Jharkendaru vydala velká výprava s cílem artefakt najít a přinést. Je potřeba artefakt za každou cenu získat, protože pokud padne do rukou Beliarovců následky budou nedozírné.

S ostatními obyvateli tábora rebelů, tedy s Innosovci a Bratrstvem vycházíte dobře a pomáháte si. Pouze Rudé oko je pro vás trochu s otazníkem. Sídlí mimo tábor rebelů, drží se zpátky, ale také bojuje proti služebníkům Beliara a proti aktuální situaci na ostrově. Všichni Beliarovi služebníci by se měli v co největším počtu omezovat, aby to směřovalo k opětovné rovnováze.

Mágové Vody

Mágové Vody jsou Adanosovi služebníci, kteří se snaží udržovat rovnováhu mezi služebníky Beliara a Innose. Tento úkol je velice obtížný, proto je Adanos obdařil Adanosovou magií, díky které můžou své poslání naplnit. Tato magie je založená na vodě a ledu a dokáže protivníka zneškodnit, zpomalit ba dokonce zničit. Povětšinou se však skládá z ochranných a léčebných kouzel.

Většinu času tráví mágové Vody zvedáním morálky ostatním rebelům. Proslovy o dobrých vlastnostech ukazují, že ze světa nevymizelo všechno dobro a že je pořád za co bojovat. Snaží se vnášet naději tam, kde je jí třeba. Také se věnují léčením zraněných a pomoci s údržbou tábora.

Mágové Vody nosí převážně modré róby, novicové modré doplňky. Pokud se chcete stát mágem, je třeba si přivést všechny potřeby pro magii popsané v příslušných pravidlech. Je třeba upozornit, že ne každý, kdo se rozhodne stát mágem má to štěstí a do jejich řad se hned dostane. Mágové potřebují i různé pomocníky, kteří jsou odměňováni za svoji službu až po určité době a pokud slouží věrně, nakonec se svého snu dočkají.

Kruh vody

Tuto frakci založili mágové Vody ve chvíli, kdy se jim podařilo vyhnat Paladiny, kteří zbloudili na své cestě. Původní účel frakce bylo vyřizování důležitých věcí pro mágy a o frakci nikdo nevěděl. S dobytím města Beliarem se však účel frakce změnil a Kruh Vody převzal oficiálně ochranou funkci mágů Vody.

Ještě v kolonii mágové Vody takto využívali žoldáky, Kruh Vody se od nich až tak moc neliší. Je to uskupení velmi dobrých bojovníků s různorodými zbraněmi a zbrojemi, kteří vědí, jak proplouvat životem. Jsou nanejvýš spolehliví a oddaní službě mágům Vody. Abyste byli přijmutí do Kruhu Vody musíte kromě umu se zbraní projít i zkouškou oddanosti, která je pokaždé jiná.

Většina členů Kruhu Vody nosí modré doplňky. A jsou bráni jako rozvážná síla v táboře, ke které se ostatní chovají s úctou. Kromě jiných povinností hledí i na pořádek v táboře. Nevykonávají přímo funkci stráží, ale pokud vzniknou nějaké spory je to většinou jejich práce, aby spory urovnali mírovou cestou.