Bratrstvo

Po prohrané bitvě o město Khorinis se přeživší rozutekli a po nějaké době shlukli do třech frakcí, dle boha, kterého uznávají. Vznikla tak skupina Innosovců, Adanosovců a Bratrstva. Ti společně založili nový tábor rebelů dál od města Khorinis. Mágové ze všech skupin se spojili a vytvořili kolem nového tábora magickou bariéru, která je neprostupná z obou stran. Jediný přístup do tábora a ven je skrz portál, který vede někam do Divočiny.

Bratrstvo jsou jedna ze tří skupin rebelů posledního vzdoru proti Beliarově temnotě na ostrově. V této skupině můžeme nalézt uctívače Přírody – Druidy, či Šamany a ochranou složku – Templáře a Skřety. Pokud se přidáte k této frakci, musíte si zvolit jakou cestou se vydáte, zda cestou magie nebo boje.

Pokud se přihlásíte za některou z rebelských frakcí, je potřeba, abyste si přivezli dva kostýmy. Jeden rebelský dle skupiny, za kterou se přihlásíte a druhý univerzálně temný, pro tajné akce ve městě. Toto platí pro všechny rebely a je důležité, aby každý takový kostým měl. Pokud ho mít nebudete, bude vám dosti stížený přístup do města a bez boje se tam nedostanete. 

Nedávno se rebelům podařilo dobít Akilovu farmu, na které vybudovali svůj opěrný bod. Pomocí malé části mimozemského artefaktu, farmu ochránili před působením Beliarovy magie. Nyní tedy na území farmy, které je vyznačeno, nelze sesílat Beliarova kouzla. Díky tomu jsou rebelové schopný opěrný bod udržet.

Bylo rozhodnuto, že obrana Akilovy farmy je nyní prioritou, kvůli přístupu k Jharkendarskému portálu a výpravě za mimozemským artefaktem. Proto se na farmu přesunula nejpočetnější frakce Bratrstva, která dokáže nejlépe využít její potenciál. S Bratrstvem se na Akilovu farmu přesunuli kvůli podpoře také Innosovci. V táboře rebelů zůstala tak jen frakce Adanosovců, která ho udržuje. Mezi tábory a farmou je však neustále spojení a kontakt.

Pro ubytování na Akilově farmě, platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky larpu. Není zde dovoleno stavět nedobové stany. Budou zde dřevěné stavby, které můžete využít. Všem, ale doporučujeme přivést dobové stany a různé brlohy, které můžete stavět kdekoliv. V nejkrajnějších případech, pokud není jiná možnost, můžete nedobové stany stavět pouze na louce dole za táborem rebelů. Tyto stany však musí být maskované. Kromě toho lze využít i ubytování v konírně na hradě.

V táboře rebelů a na farmě se dá i v tuto pochmurnou dobu dostat k určitému typu zboží. Je zde například kovář a alchymista, najdete zde i obchodníky a farmáře, kteří od vás vykupují či vám prodávají různé zboží. Výběr je trochu omezenější, ale na stav, který panuje je to pořád úspěch. Tábor je celkově veden pomocí vůdců frakcí, existuje jakási rada tří, která se skládá ze zástupců každé skupiny. Ta rozhoduje, co je pro tábor nejlepší a jakým dalším směrem se budou frakce ubírat.

Úkolem bratrstva je odjakživa údržba hvozdu. Avšak nyní se musí starat také o vlastní přežití a přežití svých druhů. Proto se rozhodli zkusit znovu přivést skřety z Khorinisu na cestu přírody, od které se tak nešťastně odloučili. To se jim povedlo jen z části, neboť větší část skřetů zůstala na straně Beliara. Pár skřetů se jim však podařilo na svou stranu získat a vznikla tak další bojová složka Bratrstva, která pomůže k ochraně přírody.

Bratrstvo se také stará o pěstování jídla, kterým zásobí rebely. Díky dobití Akilovy farmy je více prostoru pro pěstování a úroda jídla tak s přehledem pokryje požadavky tábora.  Kromě toho, se na části polí stále zelenají květiny trávy z bažin, jež je stále oblíbeným artiklem mezi rebely. Nedávno se také protrhla opona se stínem a objevili se přízraky. Zaplavili město a okolí Khorinisu a ničili vše živé. Bratrstvo se rozhodlo zjistit více o této síle a navrátit tomu přirozený řád. Kromě toho se společně s dalšími rebely snaží získat mimozemský artefakt, který dokáže kompletně zrušit vliv Beliara na tento svět a vyřešit tak vleklou válku jednou pro vždy.

S ostatními obyvateli frakcemi rebelů, tedy s Adanosovci a Innosovci vycházíte dobře a pomáháte si. Pouze Rudé oko je pro vás trochu s otazníkem. Sídlí mimo tábor rebelů, drží se zpátky, ale také bojuje proti služebníkům Beliara a proti aktuální situaci na ostrově. Beliarovi služebníci jsou pro bratrstvo zlo, které ničí přírodu, a proto musí být vymýceno.  Nedávno se ke všemu skřetům povedlo vyvolat jejich úhlavního nepřítele Spáče, který je dlouhá léta využíval. Proto se rozhodli udělat vše pro jeho opětovné zapuzení.

Druidi

Beliarův démon Spáč disponoval obrovskou mocí, avšak kromě Beliarovy temné magie používal i magii jinou. Magii, která vycházela ze země a dokázala ovlivňovat lidské vědomí. Díky tomu dokázal tak dlouho klamat a ovládat Bratrstvo. Při Spáčově zapuzení však Bratrstvo zjistilo, že Spáč zmiňovanou magii země pouze využíval a že ji ukradl. Tato magie patřila od pradávna přírodě, magie země, která má přírodě pomáhat a ochraňovat ji, nemá ji ničit a škodit jí, tak jak ji používal Spáč.

Bratrstvo tedy zjistilo, že na své dlouhé cestě bylo pouze ovládáno Spáčem a velice často z této cesty díky němu scházelo. Na konci této cesty se však opravdu nalézá pravda. Pravda, kterou jim Spáč sliboval, ale nikdy jim ji nezjevil. Pravda o přírodě, o její moci a o její dobrotě. Tuto pravdu Bratrstvo nakonec zjistilo a díky tomu začalo napravovat škody způsobené Spáčem, jak v jejich duši, tak i v přírodě. Magie přírody je velice různorodá, není podobná žádné jiné magii, vychází z harmonie a spříznění s přírodou.

Druidi nosí převážně zelené róby, novicové zelené doplňky. Dokonce zde můžete najít jako pozůstatky z dávných dob róby, které nosilo bratrstvo ještě při uctívání Spáče. To proto, že symboly na róbách patří přírodě a ne Spáčovi. Pokud se chcete stát Druidem, je třeba si přivést všechny potřeby pro magii popsané v příslušných pravidlech. Je třeba upozornit, že ne každý, kdo se rozhodne stát Druidem má to štěstí a do jejich řad se hned dostane. Druidové potřebují i různé pomocníky, kteří jsou odměňováni za svoji službu až po určité době, a pokud slouží věrně přírodě, nakonec se svého snu dočkají.

Templáři

Kromě druidů si z dávných dob ještě bratrstvo udržuje jednotku Templářů. To jsou elitní bojovníci, kteří zasvětili svůj život ochraně přírody. Templáři chrání své bratry Druidy a starají se o likvidaci Beliarových potvor. Většina templářů používá obouruční zbraně a zbroje. Kromě toho jsou to také zdatní lovci a udržují si lehčí jednotku průzkumníků, kteří s oblibou používají své luky.

Cesta k tomu stát se Templářem není také nijak snadná, je třeba prokázat svůj bojový um a věrnost přírodě, než se stanete jejími ochránci. Každý budoucí Templář je podroben náročné zkoušce, kterou musí zvládnout. Až poté je přijat k Templářům a zasvěcen rituálem, kdy ho přijme samotná příroda.

Většina Templářů nosí zeleno-hnědé doplňky. Jejich hlavní náplní práce v táboře je získávání nových členů pro rebely. To musí dělat s velkou rozvahou, protože ne každému se dá věřit. Také se starají o zásoby jídla a v případě nouze jeho získávání z farem kolem hradu.

Skřeti a Šamani

Díky nedávným událostem se Bratrstvu podařilo přesvědčit menší část skřetů a přivést je zpět na cestu k divoké přírodě. Tito skřeti uctívají divočejší část přírody než Bratrstvo a jsou ve svých postojích více vyhraněnějších. Jsou to zuřivý bojovníci, kteří pro ochranu přírody jsou ochotni obětovat život a tak se nyní společně s Bratrstvem starají o její blaho.

Každý skřet si může zvolit cestu síly, či magie. Můžete být zuřivý bojovník ohánějící se nejčastěji obouruční zbraní, či Šaman znalí magie divoké přírody, který s přírodou dokáže plně splynout. Tito skřeti se skládají výhradně ze skřetů z Khorinisu, mají v různých odstínech zelenou barvu kůže a jejich oblečení je v zeleno-hnědých barvách.

V Bratrstvu se skřeti okamžitě stali hlavní bojovou složkou a společně s Templáři drží obranu Akilovy farmy. Vzhledem k nedávnému splynutí s přírodou, které všichni podstoupili, jim je příroda nakloněna a při boji v lese jim poskytuje různé výhody a bonusy.