Farmáři

Farmáři jsou nedílnou součástí ostrova Khorinis. Díky jejich píli je v Khorinisu stále co jíst a pít. Farmáři sídlí na Akilově farmě ,či v táboře Hashashinů, kde je dostatek prostoru pro pěstování. Nyní je Akilova farma i tábor Hashashinů v rukou rebelů a farmáři z města se musí spokojit s malým prostorem k pěstování v přístavu.

Farmáři dnes už nepěstují pouze obilí, ale dokázali proniknout do všech možných oborů výroby a produkce jídla. Dokáží vařit pivo, pěstovat zeleninu, vyrábět víno a ovocnou šťávu, lovit zvěř, zpracovávat maso a mnoho dalších surovin. Nyní je situace pro farmáře ztížena, ale i tak se najdou tací kdo tento obor udržují vchodu. 

Jako farmář budete mít nějakou tu práci na polích. Pěstují se základní suroviny, které se pak zpracovávají, či prodávají do městského skladu a obchodníkům. Každá surovina však potřebuje trochu jiný způsob obdělávání a úpravy zeminy.

Město platí za jídlo poměrně štědře, tak si farmáři moc nestěžují a vždy mají nějaký ten stříbrňák na útratu v místní krčmě. Díky pokroku v alchymii a magickému odvětví farmáři již lépe znají vlastnosti půdy a můžou s ní podle toho pracovat. Díky alchymistům se dají sehnat různá hnojiva či jiné věci podporující růst rostlin.

Pokud přijedete za farmáře, nebude vaší jedinou prací pouze obdělávání pole, ale budete se snažit vyřešit i situaci okolo farmy a zpracovávat různé ingredience. Systém farmářství je nastaven tak, aby byl zábavný a mohli jste si v něm trochu vyhrát a vybrat si co přesně vás bude bavit. Plodiny budou vždy nějaký ten čas růst, tak budete mít prostor i na vlastní iniciativu 🙂