Hashashini

Hashashini jsou pouštní národ lidí, který od pradávna uctívá Beliara. Pochází z pouští Varantu a velmi rádi mají pod kontrolou praktické stránky světa jako například obchod. Odívají se do volných tmavých kalhot a košil s fialovými nebo žlutými šály a turbany, nebo do černo-fialových kuten s černými (žlutými) šály a turbany.

Skřeti se sice považují za nadřazenou rasu a tím i za vládce, avšak veškerá ekonomika aktuálního světa jde mimo ně. Za tu zodpovídají právě hashashini. Mnoho úředníků, řemeslníků, a hlavně obchodníků se rekrutuje právě z hashashinů. Jejich cílem je zbohatnout a prakticky řídit celý svět. Nesmíme však zapomínat, že hashashini jsou také dobří válečníci, kteří převážně používají k boji dvou zbraní. Právě díky jejich schopnostem obchodovat, vše řídit, bojovat a jejich víře v Beliara si vysloužili u skřetů takovou úctu, že je berou skoro za stejně rovné.

Na Khorinisu, kam připluli s hlavním vojem Beliarovy armády, se usadili před městem Khorinis v bývalém táboře Bratrstva.  Z pevniny si přivezli oblíbenou drogu z bažin, kterou začali ve svém táboře okamžitě pěstovat a distribuovat. Díky obchodu se část z nich usadila i ve městě, aby měli své obchody pod dohledem. To se jim nakonec velmi vyplatilo, jelikož jejich tábor byl nedávno dobit rebely a všichni Hashashini se přesunuli do města Khorinis, kde se usadili.

Společně s Hashashini v jejich táboře sídlí i Temní mágové. Tito mágové jsou převážně rekrutováni z řad Hashashinů a dostat se k nim znamená pro každého ohromné úsilí, ale taky velkou čest a uznání. Beliar pověřil Hashashiny s Temnými mágy důležitým úkolem, a to najít cestu do Jharkendaru. To se jim nedávno povedlo a do Jharkendaru odešla velká výprava. Tato výprava má za úkol najít starodávný artefakt, který by měl být v Jharkendaru ukrytý a který dokáže zrušit vliv samotných bohů.

Při přihlášení za tuto frakci se můžete rozhodnou, zda zvolíte cestu převážně bojovníka, či řemeslníka a vašim cílem bude převážně vydělávat velké peníze. Kromě toho může pár z vás dosáhnout té pocty a být přijati mezi řady Temných mágů, tuto poctu si však nedosáhne každý a musí si jí tvrdě vysloužit. Většina hashashinů nosí tedy volné oblečení a turbany, nocují v různých plátěných stanech ve různých barvách.