Hrobníci

Od té doby, co Beliar ovládl většinu známého světa mají hrobníci práce až nad hlavu. Tito lidé se starají o duše zemřelých, které provází na své cestě na druhou stranu. Díky tomu pak ve světě za závojem nepobíhají ztracené duše a jejich energie nepřetěžuje reálný svět živých. Tato energie je hrobníky udržována v rovnováze, hrobníci s ní pracují a využívají ji k pomoci duší, které chtějí před odchodem ještě ukončit své záležitosti.

Svět za závojem je součástí světa živých a proto je mu velmi podobný. Je od něj však oddělen závojem, který odděluje vnímání živých a mrtvých bytostí. Závoj se však z každé strany chová jinak. Ze světa živých není závojem vidět nic. Proto živé bytosti nevidí, za normálních okolností, zemřelé duše, ani další věci které se nalézají ve světě za závojem. Naopak z druhé strany je závojem vidět téměř vše ve světě živých. Závoj však také brání, jakékoliv interakci mezi světy. Ač duše vidí svět živých (v základu jen jako nezřetelné stíny), nemůžou s ním nijak interagovat, pokud se nenaučí jak.  

Závojem pronikne pouze energie posílená o energii duše. Díky ní je možné ovlivňovat jednotlivé světy z obou stran závoje. Toto umění je však nejprve nutné se naučit. Duše se mohou naučit různé schopnosti jak ovlivňovat svět živých právě od hrobníků, kteří jim k tomu propůjčují část energie, kterou hromadí při převedení duše na druhou stranu. Duše se pak může ve světě živých například pohybovat předměty, našeptávat živým lidem či se dokonce zjevovat.

Proniknout ze světa živých do světa mrtvých, tedy závojem na druhou stranu je daleko náročnější než v opačném případě. Závoj je s téhle strany pevnější a pro průnik je třeba velmi složitých rituálů a kouzel. Jediný snadný způsob jak proniknout závojem ze světa živých je smrt. Zde je totiž uvolněna energie duše, která závojem pronikne. Jak silná tato energie bude závisí na způsobu pochování tělesné schránky. Pokud je mrtvému proveden řádný pohřeb pomocí hrobníků a jsou vysloveny ty správné slova, duši pak nedá takovou práci proniknout závojem a může si odnést za závoj více energie ze svého bývalého těla.

Hrobníci však objevili způsob jak se dostat na hranici závoje a zůstat tak otevřený pro obě strany. Díky speciálním bylinám, výcviku a různých lektvarů dokáží udržet své vnímání rozšířené o oba světy. Hrobníci nejsou mágové, neumí manipulovat s božským vlivem a přímo ovlivňovat svět živých. Jejich moc se stahuje především na svět za závojem, který díky tomu spravují.

Energie duše je jedna z nejsilnějších druhů energie. Pokud se ve světě za závojem vyskytuje její velké množství (například ve formě mrtvých duší) v nehlídané volné formě, může začít působit problémy. Traduje se, že před tisíci lety bylo nahromaděné energie takové množství, že vytvořila v závoji trhlinu. Tou začala působit na svět živých, který se postupně prolínal se světem mrtvých. Trhlina byla naštěstí zacelena nejmocnějšími mágy té doby a dala tak vzniknout tomuto velmi důležitému povolání hrobníků.