Innosovci

Po prohrané bitvě o město Khorinis se přeživší rozutekli a po nějaké době shlukli do třech frakcí, dle boha, kterého uznávají. Vznikla tak skupina Innosovců, Adanosovců a Bratrstva. Ti společně založili nový tábor rebelů dál od města Khorinis. Mágové ze všech skupin se spojili a vytvořili kolem nového tábora magickou bariéru, která je neprostupná z obou stran. Jediný přístup do tábora a ven je skrz portál, který vede někam do Divočiny.

Innosovci jsou jedna ze tří skupin rebelů posledního vzdoru proti Beliarově temnotě na ostrově. V této skupině můžeme nalézt uctívače boha ohně Innose – mágy Ohně a bojovou složku Innosových válečníků. Pokud se přidáte k této frakci, musíte si zvolit jakou cestou se vydáte, zda cestou magie nebo boje.

Pokud se přihlásíte za některou z rebelských frakcí, je potřeba, abyste si přivezli dva kostýmy. Jeden rebelský dle skupiny, za kterou se přihlásíte a druhý univerzálně temný, pro tajné akce ve městě. Toto platí pro všechny rebely a je důležité, aby každý takový kostým měl. Pokud ho mít nebudete, bude vám dosti stížený přístup do města a bez boje se tam nedostanete. 

Nedávno se rebelům podařilo dobít Akilovu farmu, na které vybudovali svůj opěrný bod. Pomocí malé části mimozemského artefaktu, farmu ochránili před působením Beliarovy magie. Nyní tedy na území farmy, které je vyznačeno, nelze sesílat Beliarova kouzla. Díky tomu jsou rebelové schopný opěrný bod udržet.

Bylo rozhodnuto, že obrana Akilovy farmy je nyní prioritou, kvůli přístupu k Jharkendarskému portálu a výpravě za mimozemským artefaktem. Proto se na farmu přesunula nejpočetnější frakce Bratrstva, která dokáže nejlépe využít její potenciál. S Bratrstvem se na Akilovu farmu přesunuli kvůli podpoře také Innosovci. V táboře rebelů zůstala tak jen frakce Adanosovců, která ho udržuje. Mezi tábory a farmou je však neustále spojení a kontakt.

Pro ubytování na Akilově farmě, platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky larpu. Není zde dovoleno stavět nedobové stany. Budou zde dřevěné stavby, které můžete využít. Všem, ale doporučujeme přivést dobové stany a různé brlohy, které můžete stavět kdekoliv. V nejkrajnějších případech, pokud není jiná možnost, můžete nedobové stany stavět pouze na louce dole za táborem rebelů. Tyto stany však musí být maskované. Kromě toho lze využít i ubytování v konírně na hradě.

V táboře rebelů a na farmě se dá i v tuto pochmurnou dobu dostat k určitému typu zboží. Je zde například kovář a alchymista, najdete zde i obchodníky a farmáře, kteří od vás vykupují či vám prodávají různé zboží. Výběr je trochu omezenější, ale na stav, který panuje je to pořád úspěch. Tábor je celkově veden pomocí vůdců frakcí, existuje jakási rada tří, která se skládá ze zástupců každé skupiny. Ta rozhoduje, co je pro tábor nejlepší a jakým dalším směrem se budou frakce ubírat.

Úkolem Innosovců je co nejvíce znepříjemnit pobyt Beliarovým přisluhovačům v Khorinisu a zkusit celou situaci nějak vyřešit. Nedávno se opět objevil jejich odvěký nepřítel a velitel Beliarových armád Spáč, kterému se bude potřeba postavit, dokud nenačerpá opět svou původní sílu. Innos vám určitě pomůže Spáče i Beliarovy přisluhovače zahnat! Také je nutné zajistit spolehlivé zásobování vašeho nového útočiště. A to jak zbraněmi, tak jinými obchodními artikly. Proto podnikají výpravy do dolů v divočině, kde těží rudu, za kterou je kovář štědře odmění. Innosovci se společně s dalšími rebely snaží získat mimozemský artefakt, který dokáže kompletně zrušit vliv Beliara na tento svět a vyřešit tak vleklou válku jednou pro vždy.

S ostatními obyvateli tábora rebelů, tedy s mágy Vody, Kruhem Vody a Bratrstvem, vycházíte dobře a pomáháte si. Pouze Rudé oko je pro vás trochu s otazníkem. Sídlí mimo tábor rebelů, drží se zpátky, ale také bojuje proti služebníkům Beliara a proti aktuální situaci na ostrově. Všichni ostatní, kteří věří v Beliara, a jejich pomocníci si zaslouží jen jediné – shořet v Innosově ohni!

Mágové Ohně

Mágové Ohně jsou zdatní v užívání Innosovy magie. Tato magie je založena na ohni, který dokážou využívat ke svojí potřebě. Innosova magie je převážně útočná, ale záleží na tom, kdo jí vládne. Většinu času tráví mágové Ohně modlitbami, čtením různých knih kvůli získávání znalostí a zabíjením Beliarových nestvůr.

Beliarovi služebníci jsou jejich odvěkými nepřáteli a mágové pomocí posvátného Innosova ohně pálí všechno Bealiarovo zlo na prach. Kdo se chce stát mágem, musí vejít na dlouhou cestu, která vede k bohu Innosovi. Nejprve se stane novicem a bude vykonávat různé činnosti, které mu pomohou na cestě k Innosovi. Časem až prokáže pevnou víru, bude mu dovoleno učit se Innosovu magii. A nakonec se může stát věrným služebníkem, mágem Ohně.

Mágové Ohně nosí převážně červené róby, novicové červené doplňky. Pokud se chcete stát mágem, je třeba si přivést všechny potřeby pro magii popsané v příslušných pravidlech. Je třeba upozornit, že ne každý, kdo se rozhodne stát mágem má to štěstí a do jejich řad se hned dostane. Mágové potřebují i různé pomocníky, kteří jsou odměňováni za svoji službu až po určité době a pokud slouží věrně, nakonec se svého snu dočkají.

Innosovi válečníci

Kromě mágů jsou součástí skupiny i Innosovi válečníci, kteří se starají o ochranu mágů. Dříve tuto funkci zastávali Paladinové, ale jejich víra se odklonila spatným směrem a lidi je za to pronásledovali až do jejich hořkého konce. Innosovi válečníci byl pokus mágů Ohně o návrat ke kořenům víry.

Tito elitní bojovníci mají svůj vlastní Kodex, podle kterého hlásali ochranu života a jediný případ kdy Kodex umožňoval toto pravidlo porušit je v případě Beliarových stvoření. Protože zabitím jednoho Beliarova stvoření znamenalo zachránění jiného života. Ale i přesto Innosovým válečníkům nečiní zabíjení radost, pouze v této pochmurné době není jiné řešení v rámci celkového svého přežití. Ale pořád mají na paměti, co se stalo Paladinům a nemíní opakovat stejné chyby.    

Každý Innosův válečník musí prokázat svou víru v Innose, projít výcvikem a naučit se žít podle Kodexu. Pak se stává pravým nástrojem Innose a v jeho jménu ochraňuje slabé. Innosovi válečníci jsou oděny do různých zbrojí a mají na sobě doplňky červené barvy. K boji používají většinou obouruční meče a dají se trochu připodobnit Templářům. Ne každý, kdo se uchází o post Innosova válečníka se jim hned stane, čeká ho dlouhá cesta a výslednou čest si musí zasloužit.