Stínoví mágové

Tato frakce mágů vznikla okolo arcimága Xardase. Dříve sídlila v pevnosti Zatracení, než se jim podařilo díky Ravenovi dobýt město Khorinis. Od té doby se usídlila v horní věži města, kde dříve sídlili mágové Vody. Při příjezdu Beliarovy armády o svojí pozici nepřišli, protože Temní mágové se usadili spolu se svými bratry Hashashiny v bývalém táboře Bratrstva. Z toho však byli minulý rok vyhnáni rebely a nyní sídlí také ve městě.

Momentálně jsou Stínoví mágové pro většinu frakcí dosti neznámí. Pod vedením Xardase začali mágové uctívat svět Stínů a duší. Nikdo z nich veřejně neodvrhl Beliara a tak je ostatní sledují , co bude dál. Svůj božský vliv již čerpají ze světa stínů a mají na to své speciální způsoby. Dokáží prý i ovládat duše. Sám Xardas je nyní v Jharkendaru a všichni nedočkavě čekají na jeho návrat. Díky Xardasovi je frakce také provázána se Zatracenými, kteří dříve vypomáhali Xardasovi v pevnosti Zatracení a proto si vzájemně vypomáhají.

Většina Stínových mágů nosí černošedé róby a obličejové masky, či škrabošky. Jejich Stínová magie je mocný a nevyzpytatelný nástroj. Beliar jim nedávno odebral moc nad spravováním Černé ruky, kterou mají ted na starosti jen Temní mágové. Černá ruka udržovala kázeň a morálku mezi svými věřícími. Díky tomu začala vznikat lehká rivalita mezi Stínovými mágy a Temnými mágy. Temní mágové již Stínovým mágům nevěří a dávají si na ně bedlivý pozor.

Pokud se přihlásíte za tuto frakci, začnete jako novic, který nejprve musí prokázat svou víru ve Stín. Poté vám bude otevřena cesta do stínu a jeho moci. K této frakci je třeba si přivést všechny doplňky, které jsou potřebné pro praktikováni magie a jdou zapsány v pravidlech pro ni.