Otroci

Otroci jsou všichni lidé, kteří se nezavázali sloužit Beliarovi a nezískali si potřebnou úctu mezi jeho věrnými. Tito lidé musí poslouchat a tvrdě pracovat jako základní stavební kámen v současné společnosti. Avšak nejsou pronásledováni a zabíjeni tak jako rebelové, což mnohým z nich vyhovuje v duchu motta: „Lepší nějaký život než žádný život.

Přesto mnozí nejsou se svým postavením spokojeni a chtějí se dostat výše v rámci hierarchie připojením se k nějaké frakci v “novém“ světě. Proto si ale musí nějakým způsobem získat všeobecnou úctu. Jsou samozřejmě i tací, kteří by se rádi osvobodili tím, že se připojí na stranu rebelů a hledají všemožné cesty, jak je kontaktovat a utéct k nim.

Na počátku u registrace dostane každý otrok své číslo, pod kterým je evidován.  Poté pod dohledem Černé ruky a frakcí, ke kterým jsou přiřazeni, vykonávají činnosti důležité pro město. Otrok může být také vlastněn jedním majitelem, který si ho může od Černé ruky odkoupit. V takovém případě je však majitel za otroka zodpovědný a musí se o něj starat.

Pracovní místa jsou převážně: pěstování trávy z bažin a její zpracování, těžba v dolech, pěstováním potravin na farmě a práce u profesí na hradě (v kovárně, u hrobníků, u alchymisty apod.). Pokud zůstanete na jedné pozici, tak máte určitou možnost, že se dané řemeslo naučíte ovládat tak dobře, že si vás ostatní možná začnou vážit a můžete se vykoupit z otroctví.

Jako otrok budete mít tedy mnoho cest a možností po kterých jít. Můžete si vydobýt úctu a postupně se zavděčit věznitelům natolik, že vás osvobodí a přijmou mezi sebe. Takto se už nemálo otroků stalo skřetími žoldáky. Každá frakce vás jako otroka může odkoupit a každý velitel frakce má právo vás zbavit otroctví.

Další cesta je najít ve městě rebelskou spojku a domluvit si útěk do rebelského tábora, kde se přidáte k jedné z frakcí, co tábor obývají. Tato cesta je jistě velmi nebezpečná, neboť pokud to zkusíte na vlastní pěst většinou se vám to nepovede. Do tábora rebelů se prý nedá dostat normálním způsobem, to by ho už skřeti dávno dobyli.  Ovšem nedávno rebelové obsadili Akilovu farmu a přístup k nim je nyní mnohem jednoduší. Mezi otroky panují také rozdíly, jsou otroci, kteří pracují lépe než jiní a tak se jim přidělují různé pod označení a malé výhody, aby v tom byl přehled. S otroky, co pracují hůře je pak samozřejmě tak i nakládáno.