Přízraky

Duše mrtvých se po staletí shromažďovaly ve světě stínů, který je od našeho světa oddělen oponou. Tam čekaly a dokončovali své poslání než mohli přejít dál. K tomu aby svět stínů fungoval, potřebuje velké množství energie, tu čerpá z nově vzniklých duší, které projdou oponou ze světa živých. Svět stínů funguje nezávisle na bozích, bohové se ho jen naučili využívat.

Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti hrobníků v Khorinisu, nebyli většinou duše převedeny do světa stínů připravené a začali tam způsobovat chaos. Množství mrtvých se vleklou válkou mezi Innosem a Beliarem zvyšovalo a duše nedokázali v čas přejít dál a začali se ve světě stínů hromadit. Tím byl svět stínů stále více vytěžován a potřeboval větší množství energie. Tu si začal postupně doplňovat z velkého množství magických rituálů a pokusů, které se na Khorinisu za poslední léta udály.

Volná zbytková energie z těchto rituálů byla nasávána do světa stínů, kde se stále hromadili duše, které nemohli přejít dál. Díky tomu byla opona mezi světem živých a stínem protržena a energie ze světa živých začala postupně unikat do světa stínů. Prozatím jsou trhliny v oponě poměrně malé, ale rozšiřují se a vznikají další. Největší trhlina je momentálně v aktivovaném Jharkendarském portálu, který je spojen přímo se světem stínu.

Duše, které jsou nahromaděny ve světě stínů a čekají tam již po staletí, nyní vidí příležitost, jak přivést více energie do světa stínů a urychlit tak svůj přechod dál. Závidí živým lidem svobodu a pociťují vůči nim zášť. Pomocí trhlin, dokáží proniknout do světa živých, ale vzhledem k jejich stavu, nedokáží vnímat svět již tak jako živý tvor a neudrží si ve světě živých myšlenky pohromadě. Proto se z nich stávají nemyslící vraždící přízraky, kteří si pamatují pouze zášť vůči živým lidem.

Přízrak je polohmotný stín duše bývalého zemřelého člověka, který se pohybuje ve světě živých. Ve světě stínů však načerpal energii, aby mohl projít skrz oponu a tím se stal přízrakem. Při přechodu přišel o rozumné uvažování a žene ho jen zášť vůči živým lidem. Jelikož přízrak je již mrtvý, nemůže znovu umřít. Ve světě živých je však polohmotný a proto vnímá veškeré zásahy klasických ocelových zbraní, které ho bolí. Tím však nemůže být úplně zahnán. Prozatím je zjištěno, že přízraky zažene určité množství energie, které je pošle zpět do světa stínů. Ta je na ně aplikována především formou kouzel, které pohlcují a jakmile je energie dostatečná, přejdou zpět do světa stínů, kde jí odevzdají. Energie na ně může být aplikována také zásahem zbraní z magické rudy.

Vstřebávání energie je pro přízraky nepřirozené a velice bolestivé. Přízraky to postupně trhá na kusy, avšak kvůli své posedlosti dostat se konečně dál, na to nehledí. Pokud to přízrak přežene, je jeho duše rozptýlena po malých částech ve světě duší. Stane se tak jeho trvalou součástí a už nikdy nemůže přejít dál. Pár mocnějších přízraků prý také objevilo způsob jak nahromaděnou energii lépe udržet a využít i ve světě živých. Těmto přízrakům se dokonce projasnila mysl a stalo se z nich něco víc, než z ostatních. Tito mocnější přízraky dokáží vnímat i ve světě živých, ovládají ostatní nemyslící přízraky a snaží se tak naplnit jejich hlavní cíl, což je sběr energie pro svět stínu.

Je důležité oddělovat duše od přízraků!!! Není to to samé a vážou se k nim jiné herní mechaniky. Duše je otisk mrtvého člověka, který se pohybuje pouze ve světě stínů. Živý člověk duše většinou nevidí a ve většině případů nemůže duše živého člověka ovlivnit (kromě strašení atd…). Pokud kdokoliv z hráčů zemře, stává se duší. Naopak přízrak se vyskytuje převážně ve světě živých, díky tomu je můžete vidět a může vás ohrozit. Přízrakem se stát můžete sice taky, ale cesta k tomu je složitější a vede skrze svět stínu.

Registrace za tuto frakci je možná pouze po předchozí dohodě s organizátory!!! Jedná se o frakci polobestiáře (stejně jako skřeti v dřívějších dobách), která bude mít vlastní cíle a plány. Ideálně k těmto rolím hledáme větší skupiny hráčů, kteří se mezi sebou znají a užijí si hru dle svých představ. Jako bonus platí tato frakce snížený registrační poplatek. Kostýmy přízraků jsou dost individuální, základ je maska (dostanete od nás) a ideálně kostým z cárů laděný do černé barvy.