Rudé oko

Dříve nejelitnější královská stráž. Po zradě králem se však Rudé oko ocitlo na samém dnu. A proto neváhali a přidali se na stranu Beliara, to však spíše pro vlastní přežití než s nějakým vyšším cílem. Jakmile ovšem král konfrontoval Rudé oko s tím, že potřebuje jejich dřívější věrnost, velitel Rudého oka ohnul koleno a přešel zpět na stranu dobra spolu s celou organizací, ale ani přes veškeré úsilí nedokázal zvrátit finální dobytí hradu.

Po prohrané bitvě o město Khorinis se přeživší rozutekli a po nějaké době shlukli do třech frakcí, dle boha, kterého uznávají. Vznikla tak skupina Innosovců, Adanosovců a Bratrstva. Ti společně založili nový tábor rebelů dál od města Khorinis. Mágové ze všech skupin se spojili a vytvořili kolem nového tábora magickou bariéru, která je neprostupná z obou stran. Jediný přístup do tábora a ven je skrz portál, který vede někam do Divočiny.

Jediné Rudé oko se nespojilo s ostatními přeživšími z tábora rebelů a postavili si tábor v bývalém skřetím táboře v Divočině. Možná je tomu tak proto, že žádná z frakcí rebelů neměla k Rudému oku důvěru a nejprve si jí musí zpět vydobýt. Také na členy, ale hlavně na velitele této frakce je vyhlášen veřejný hon a je na ně ve městě vypsaná velká odměna. Tato tajemná frakce dokáže ovlivňovat děj světa svým nenápadným působením, což se samozřejmě Beliarovi ani jeho věrným nelíbí.

Pro ubytování v táboře doporučujeme přivést dobové stany a různé brlohy, ale oproti ostatním frakcím jsou zde v nejkrajnějším případě povoleny i klasické nedobové stany. Tyto stany však musí být maskované. Kromě toho lze využít i ubytování v konírně na hradě.

Cíle Rudého oka jsou pro mnohé zastřeny tajemstvím. Přesto, i když přímo nesídlí v táboře rebelů, se snaží s frakcemi rebelů (Innosovci, Adanosovci, Bratrstvo) vycházet a navzájem si pomáhat. Avšak vztahy jsou stále trochu napjaté, protože ostatní rebelové přesně neví, co od Rudého oka očekávat.

Kostým Rudého oka je velmi různorodý, většinou jsou orientovány do nenápadných temných kostýmů, aby mohli proklouznout do města a nevyvolali zvýšenou pozornost. Zbraně, které používají jsou taky různorodé. Nedá se říci, že by tato frakce měla nějaký sjednocující prvek.