Skřeti

Skřeti jsou na straně boha temnoty Beliara, jakožto jejich stvořitele. Po dobytí Myrtany se vydala armáda Beliarových přisluhovačů dobýt i zbylá území mimo hlavní kontinent. Poté, co dorazili do Khorinisu a zjistili, že ostrov je již téměř celý pod Beliarovou nadvládou, nechali část skřetů zde, aby vytvořila na hradě vládnoucí frakci v čele se skřetím vojevůdcem. Jejich hlavním posláním je šířit vůli Beliara, a plnit jakékoliv jeho tužby. Momentálně má Beliar s Khorinisem své vlastní plány a jeho zájem se upírá k Jharkendaru. Zde leží artefakt, který by mohl rozhodnout odvěkou bitvu mezi Innosem a Beliarem. Díky Spáčovi, kterého se povedlo skřetům nedávno přivolat zpět, získali skřeti po odchodu výpravy do Jharkendaru opět stabilní pozici ve městě Khorinis. Skřeti z Khorinisu, kteří zůstali věrní Beliarovi, se připojili ke skřetům z pevniny a  vytvořili tak jednu společnou frakci. 

Oproti skřetům z Khorinisu jsou skřeti z pevniny vzdělanější a vůbec pevninou civilizovanější. Jelikož jsou mírně jiným druhem než skřeti z Khorinisu, tak mají rozdílnou barvu kůže, její barva je ve všemožných odstínech tmavé šedé až po šedočernou či černou. Společenský systém, který je jim vlastní a který nastolili, závisí plně na míře uznání. To znamená, čím více je osoba uznávána, tím výše je ve společenském žebříčku. Na jeho vrcholu je skřetí vojevůdce, který bezmezně plní Beliarova přání. Naopak nejnižší postavení v této společnosti mají, jakožto podřadná rasa, běžní lidé – otroci.

Skřeti z pevniny sami sebe považují za nejvyšší rasu. Ostatní frakce, které uctívají Beliara, však většinou uznávají a respektují je. Skřeti si dokonce udržují elitní skupinu skřetích žoldáků, kteří spolupracují se skřety, pomáhají jim plnit jejich cíle a na základě toho si užívají jejich úcty. Na druhou stranu skřeti za své skřetí žoldáky zodpovídají, a proto jejich úspěchy i neúspěchy jdou na jejich hlavu. Oproti skřetům z Khorinisu jsou skřeti z Pevniny více ortodoxní ve svých názorech a Beliara nezradí za žádnou cenu.

Skřeti z Khorinisu oproti skřetům z pevniny žili většinou převážně v lesích a od vždy byli z části propojeni s přírodou, proto je jejich chování divočejší a méně civilizované oproti skřetům z pevniny. Jelikož jsou mírně jiným druhem, tak mají rozdílnou barvu kůže, její barva je ve všemožných odstínech převážně zelené. Společenský systém, který je jim vlastní je stejný jako mají jejich bratři skřeti z pevniny. Nyní už  vědí, že stojí na straně Beliara a kromě pár jednotlivců u Bratrstva přírodu již nadobro odvrhli.

Skřeti nyní sídlí v nejvyšších patrech hradu společně se svými žoldáky. Při přihlášení za tuto frakci si můžete zvolit jednu ze dvou cest, kterou se vydáte. Buď se můžete stát skřetím válečníkem, nebo šamanem. Válečníci jsou mocní a obávaní bojovníci. Šamani zas čerpají svou moc z božského vlivu Beliara a používají tak Beliarovu magii. Pokud se rozhodnete přihlásit za tuto frakci, nezapomeňte ladit kostým do černé barvy (zelená barva je určena skřetům z Khorinisu). Pokud se rozhodnete stát se šamanem, přivezte si všechny potřeby sepsané v pravidlech pro magii.