Skřetí žoldáci

Po dobytí Myrtany se vydala armáda Beliarových přisluhovačů dobýt i zbylá území mimo hlavní kontinent. Poté, co dorazili do Khorinisu a zjistili, že ostrov je již téměř celý pod Beliarovou nadvládou, nechali zde část armády, v čele se skřetím vojevůdcem a se zbytkem vyrazili dobývat neznámé části světa. Nyní sídlí v horních částech města Khorinis společně se skřety.

Skřetí žoldáci jsou lidé, kteří se dobrovolně přidali do služeb skřetů. Díky jejich věrnosti a zdatnosti v plnění úkolů si je skřeti cenní a na základě jejich úspěchů je individuálně uznávají a oceňují. Dříve existovali dvě tlupy skřetů a tedy i skřetích žoldáků. Tlupa skřetích žoldáků z Khorinisu však prokázala lepší schopnosti a dovednosti a bylo jí přiděleno velení nad celou jednotkou. Skřeti, kteří zůstali věrní Beliarovi se spojili se skřety z pevniny a vytvořili také jednu frakci, které skřetí žoldáci slouží. Skřetí žoldáci jsou často vysíláni po hradě i mimo něj, aby dohlíželi na všední záležitosti skřetů. Jsou to zdatní bojovníci a jejich život je zasvěcen boji. Většinou sdílí hlavní cíle skřetů, pod které spadají. I po spojení žoldáckých skupin, je mezi těmito skupinami lehká rivalita a stále oblékají různé barvy oděvů.

Skřetí žoldáci z pevniny

Tito žoldáci přijeli společně s Beliarovou armádou z pevniny. Jejich kostým by měl být laděn převážně do černo hnědé kombinace barev. Nyní mají v očích Beliara lehký vroubek, ale rozhodl se jim dát ještě šanci a využít je v tomto těžkém období. U skřetů si musí důvěru znovu vybudovat a záleží jen na nich jak se k tomu postaví.

Skřetí žoldáci z Khorinisu

Tito žoldáci vznikly přímo na ostrově Khorinis a sloužili skřetům z Khorinisu. Nedávno ukázali své skvělé dovednosti a Beliar je pověřil vedením celé skupiny skřetích žoldáků. Skřeti tyto žoldáky respektují, jelikož si zasloužili jejich důvěru. Všichni žoldáci jsou označeny kusem látky, který udává, ke které skřetí tlupě se hlasí. Jejich kostým by měl být laděn převážně do zeleno hnědé kombinace barev, vzhledem k tomu, že spousty žoldáků u této frakce jsou bývalí žoldáci z Onarovy (Nyní Akilovy) farmy, objevují se mezi nimi i pozůstatky modro černé kombinace.