Temní mágové

Příslušníci této skupiny zaslíbili svůj život Beliarovi a ten je obdařil svojí krutou mocí. Většina mágů je rekrutována přímo z řad Hashashinů. Jejich předností je hlavně nebezpečná magie, díky které dokážou dělat strašlivé věci. Beliar svým Temným mágům bezmezně důvěřuje, jsou to vlastně nejvyšší kněží temnoty, kterých se obávají i ostatními frakce věřící v Beliara. Oni jsou jeho vůle a jeho trest a nikdo z nich by Beliara nikdy nezradil.

Většina Temných mágů nosí černé kutny. Neznají lítost a skrze sebe naplňují Beliarovy touhy, jako je smrt a chaos. Aby na to nebyli sami, Beliar jim poskytl moc, díky které dokážou ovládat či vyvolávat dávno mrtvé a používat je ke svým účelům. Také se vyžívají v obětech, které poskytují Beliarovi výměnou za jejich moc.

Všichni Temní mágové připluli s Beliarovou armádou, většinou se jedná převážně o bývalé Hashashiny, ale přijmou každého, kdo pevně věří v boha Beliara a je ochotný mu to dokázat za jakoukoli cenu. Nejvyšší Temný arcimág, Zuben, sídlí v obrovské Beliarově svatyni ve městě Ishtar ve Varantské poušti, kde neustále promlouvá se samotným Beliarem, ten se výpravy osobně nezúčastnil, jelikož dohlíží na dobyté Myrtanské území. Avšak Temné mágy zaúkoloval velmi důležitým úkolem od samotného Beliara. Mají pro Belieara získat mocný mimozemský artefakt z Jharkendaru a s jeho pomocí zrušit vliv ostatních bohů. 

Temní mágové jsou téměř jedinou frakcí, která se může nazývat, že si je rovna se skřety. Dokonce i skřeti se jich obávají, protože vědí, že je to vůle Beliara. Z tohoto důvodu jsou velmi vážení u všech dalších frakcí, které také uctívají Beliara. Pouze Xardasovi Stínový mágové a Zatracení jsou mágům trochu trnem v oku, pro jejich podivné nové praktiky, jelikož Stínový mágové vznikly z Nekromantů, ale tvrdí, že jsou stále na straně Beliara.  Vztahy mezi nimi začínají být pomalu vyhrocené, ale zatím se vše drží pod pokličkou.

Po dobití tábora Hashashinů rebely se Temní mágové přesunuli do města Khorinis společně s Hashashini. Beliar je také pověřil udržováním kázně a morálky mezi svými věřícími. Díky tomu vnikla organizace Černá ruka, kterou mágové vedou. Ta dohlíží na správnost víry a její výklad mezi ostatními frakcemi. V tomto účelu mají plnou Beliarovu podporu a stojí za nimi všichni skřeti. Od té doby, co se z Nekromantů stali Stínový mágové, vedou frakci Černé ruky Temní mágové sami. Beliar tuto povinnost Stínovým mágům odebral, jelikož jim plně nedůvěřuje.

Pokud se přihlásíte za tuto frakci, začnete jako novic, který nejprve musí prokázat svou víru v Beliara. Poté vám bude otevřena cesta moci, díky které můžete naplňovat Beliarovi přání. K této frakci je třeba si přivést všechny doplňky, které jsou potřebné pro praktikováni magie a jdou zapsány v pravidlech pro ni.