Učenci

Tato frakce sídlí v Khorinisu a to dokonce v horní čtvrti, kde je umístěna knihovna.  Úkolem této frakce je starat se o knihovnu a chod jednotlivých profesí v rámci zásobování města. Kromě toho také rozšiřují jednotlivé řemeslnické i ostatní obory. Snaží se maximalizovat výrobu a z efektivit jednotlivé procesy.

Pokud se vydáte cestou učence, bude vás čekat určité studium v oboru, který si sami můžete zvolit. Pro začátek jsou na výběr tři velká odvětví, kterými se můžete zabývat. Tato odvětví se dále dělí na témata, ze kterých si určitě nějaké vyberete. Nakonec z daného tématu složíte lehkou zkoušku 🙂

První z odvětví je technické, do čehož spadá kovářství, alchymie a farmářství. Poté následuje odvětví magické, které se dělí podle jednotlivých magických škol a hrobnictví. Jako poslední je možnost věnovat se odvětví zaměřeného na politiku a obchody. Je jen na vás, kterou cestu zvolíte. Po zvolení jednotlivého oboru se již účastníte aktivit podle daného oboru a zaměření.

Někteří učenci tráví spousty času studováním různých knih a spisů, jiní zas chodí na zasedání rady, či dělají úřednickou činnost. Každopádně učenci jsou většinou velice chytří a vzdělaní lidé. Již mnoho návrhů vzešlo od zavedení jejich činnosti.

Vybavení takového učence jsou určitě psací potřeby, různé pěkně knížky, brky a tak. Od každého učence se očekává, že bude průbojný a bude hledat různé způsoby, jak určité činnosti udělat efektivnější. Pokud se tedy rozhodnete přidat k učencům, čeká vás cesta plná poznání a zábavy. K tomu určitě budete mít spousty času i pro vlastní iniciativu, který můžete efektivně využít.