Zatracení

Tato skupina vznikla před pár lety v Kolonii ovládané Beliarem. Skládá se z lidí, kteří zaslíbili svůj život Beliarovi ještě před jeho dobytím známého světa a Beliar z nich tak vytvořil svůj další nástroj k dosažení svých cílů. Jsou to skvělí a nezdolní válečníci. Tito Zatracení byli vysláni z kolonie na podporu pevnosti Zatracení, kde vytvořili bojovou a obranou sílu tábora a pomohli tak pevnost udržovat.

Po dobytí města Khorinis se zatracení usídlili přímo nahoře ve městě. Odsud byli však vyhnáni po příjezdu hlavní Beliarovy armády. Dostali na starost doly a těžbu. Nakonec se usídlili v přístavu a na dolním nádvoří hned za branou města. Většina Zatracených je oděna do zbrojí a černé barvy, používají různá válečná malování a neznají strach. Říká se, že oproti skřetům využívají zvrácené válečné taktiky a snaží se nad nepřítelem získat vždy výhodu.

Při jejich dlouhodobé spolupráci s Xardasem se z nich nakonec stali dobří spojenci a Xardas dosud Zatracené využívá při vyřizování jeho nejdůležitějších problémů. Jen díky Xardasovi si Zatracení zatím drží určitou pozici ve městě, příchozí armáda je považuje za velkou neznámou a drží si od nich lehký odstup. Věří však v Beliarovu vůli a jen čekají na to, až se Zatracení prokáží jako užiteční a věrní služebníci Beliara.

Zatraceným se nedávno podařilo na příkaz Beliara zničit Beliarův dráp, který dokázal ovládat skřety. Ke zničení použili jiné mocné předměty ostatních bohů. Také při tom rituálu využili energii z Beliarova drápu a vytvořili jiný mocný artefakt, který jim dopomůže k jejich cílům.  Po smrti jejich vůdce Scara však začali ve frakci vznikat rozpory a boj o moc, které stále pokračují….

Pokud přijedete za tuto frakci, měli byste kostým ladit do černé barvy a nejlépe mít nějakou zbroj. Čeká vás převážně cesta bojovníka, kde si musíte vydobýt uznání u ostatních frakcí. Kromě toho je třeba dohlížet na otroky v dole, aby získávání surovin probíhalo bez problémů. Pokud se vše podaří, stanou se Zatracení rovnoprávnou složkou Beliarovy armády, kterou budou všichni respektovat.