Přírodní magie

Magie přírody je sílou samotného proudu života země. Její ryzí povaha je těžko pochopitelná, jako příroda sama. Příroda se musí chránit, neboť jí hrozí devastace a nepřirozené pokroucení silami zla.

Seznam kouzel

1)      Kruh (kar)    

 • Úder větru (In, Hur)
 • Šarm (In, Quas) 
 • Šílenství (Wis, Rel)
 • Mluv se zvířaty (In, Wis, Natura)

2)      Kruh (dur)      

 • Uzdravení (Kal, Uus, Mani)
 • Spánek (In, Zu)
 • Zapomnění (An, Uus, Wis)
 • Ovládnutí zvířete (In, Rel, Wis, Natura)

3)      Kruh (nox)      

 • Teleport (Ex, Por, Ylem)
 • Větrná pěst (In, Uus, Hur)
 • Božská ochrana (Kal, Uus, God, Sanct)

4)      Kruh (rax)    

 • Vnitřní síla Přírody
 • Přeměna v prase (Rel, Ylem, Rel, Wis)
 • Magický plášť (Ort, God, Sanct)

5)      Kruh (rexis)    

 • Ovládnutí (In, Uus, Rel, Wis)
 • Sleeper (Kal, Uus, Zu, Vas)
 • Proměna ve vlkodlaka (Rel, Ylem, Rel, Wis, Uus, Por, Natura, Wis)

 

Popis jednotlivych kouzel

1) Kruh

 

 • Úder větru

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Kouzlo se musí zaměřovat míčkem. Hráč, kterého zasáhne, dostává stav sražení. (musí spadnout na zem)

Rp: Od Guru začal vanout obrovský vichr, chvíli s ním bojuješ, ale nakonec tě srazí k zemi.

 

 • Šarm

Rozsah: 1 osoba/zvíře

Účinek: Po vyvolání oběť přestane mít jakékoli násilnické plány vůči vaší osobě. Kouzlo trvá do doby, než danou osobu ztratíte z dohledu nebo na ní zaútočíte.

Rp: AAA támhle je ten Guru co mě prý okradl. Teď si ho podám. S hrdelním křikem jsem na něj nabíhal. Otočil se směrem ke mně, zašermoval nějaké gestikulace rukama. Hmm proč bych na něj vlastně měl útočit, nevypadá zas tak nebezpečně. Je úplná zbytečnost na něj útočit radši s ním pokecám a posedíme u vodnice a koupím nějakou trávu z bažin….

 

 • Šílenství

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Při zásahu míčkem dotyčná osoba propadne šílenství. Začne se chovat jako blázen (nemá pud sebezáchovy), má násilnické sklony a zaútočí na všechna nejbližší stvoření v okolí. Trvání tohoto stavu je vždy závislé na jeho zdroji (lektvar/magie/jiné) a bude vám hlášen. Tento efekt 15s poté se postava probere.  

Rp: Sledoval jsem jeho oči. Byl bystrý a ostražitý. Sledoval každý můj pohyb. Vyhnul se dokonce ohnivé kouli a ještě se mi smál. Mistr říkal, že se mi to bude hodit. Pořád jsem sledoval jeho oči. Po rychlém zaříkání mu z nich vyprchala všechna barva. Všechen rozum odešel někam stranou a nechal tam jen prázdnou schránku. Schránku, která nevěděla co se děje. S řevem se vrhnul mezi nejbližší stromy a začal je osekávat. Smál se jim jako před tím mě, ale jeho oči byly prázdné. Mistr říkal, že to dlouho nevydrží tak jsem se rychle vzdálil pryč.

 

 • Mluv se zvířaty

Rozsah: osoba mága + 1 běžné zvíře (na nemrtvá zvířata či podobná nepřirozená stvoření se kouzlo nevztahuje)

Účinek: Zvíře zasažené míčkem nebo dotykem dostává možnost mluvit s mágem. Účinek trvá asi 15 min nebo dokud se zvíře neztratí z dohledu mága

Rp: Po cestě proti skupince Gurů běžel vystrašený vlk, a jak bylo patrné něčeho se bál. Guru se vlka snažili uklidnit. Použili pár formulí a hned místo kňučení a vrčení slyšely hřmotný hlas, který jim připadal jako lidský a vycházel právě z vlka. Ten jim sdělil, o beliarových poskocích, kteří ničí les a ohrožují jeho doupě s mláďaty. Mágové se nemuseli dlouho rozhodovat a okamžitě se vydali Přírodě pomoci.

 

2) Kruh

 • Uzdravení

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Mág dokáže dotykem vyléčit jednu osobu. Dotyčná osoba je zbavena všech fyzických zranění a základních efektů lektvarů. Léčí taky efekt Nemoc. Všechna léčení se hrají jako regenerace, trvá cca 10s.

Rp: Mágovi se rozzáří ruce jasným světlem, a světlo prostupuje skrz nataženou ruku. Kompletně obklopí zraněného a zacelí mu všechny rány. Dotyčný se po skončení této procedury cítí jako znovuzrozený .

 

 • Spánek

Rozsah: 1 živý humanoid

Účinek: Osoba zasažená míčkem nebo dotykem dostává stav spánek. Spánek trvá, dokud vás někdo neprobere, či 5 min (polití vodou, facka atd..)

Rp: Guru zašermoval složitou gestikulaci rukama, a mě se začalo chtít strašně spát, jsem hrozně unavený, chrrrr…

 

 • Zapomnění

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Guru se dotkne hlavy zvolené osoby, která okamžitě zapomene, co se stalo v posledních 15 min (dostane stav amnesie)

Rp: Šel jsem ven z hradu lovit nějaké mrchožrouty, potřeboval jsem si vydělat nějaké ty stříbrňáky. Vidím, jak ke mně zdálky přicházejí tři muži, dva s lukem a jeden divný pomalovaný v rouchu. Obklíčili mě, zřetelně jsem viděl jejich obličeje, ten v rouchu byl určitě guru. Zdvořile mě požádali o všechny mé peníze…..Odmítl jsem. To co následovalo, bych nikomu z vás nepřál. Když jsem ležel na zemi obraný o všechno, přistoupil ke mně guru. Sáhl mi na čelo a já se propadl do hlubokého spánku. Otevřel jsem oči, ležel jsem někde v roští kousek od cesty do hradu, nemám u sebe nic jen spodní oblečení, nevím, co se stalo, ale asi jsem to zas přehnal s alkoholem. Vydal jsem se tedy zpátky do hradu. 

 

 • Ovládnutí zvířete

Rozsah: 1 běžné zvíře (na nemrtvá zvířata či podobná nepřirozená stvoření se kouzlo nevztahuje)

Účinek: Guru dokáže ovládnout určité zvíře. Po jeho doteku, toto zvíře musí na slovo poslouchat příkazy od guru. Musí být patrné, že ovládnuté zvíře může plnit pouze jednoduché příkazy vydané guru. Pokud se guru a ovládnuté zvíře vzdálí, kouzlo se přeruší. Ovládnutí vydrží maximálně 15 minut (poté se musí kouzlo obnovit), avšak pokud guru vydává či vytváří činy poškozující přírodu může se doba ovládnutí rapidně zkrátit. Pokud by guru například učinil znesvěcení nebo poškození lesa, doba se zkrátí dle míry útoku vůči přírodě (v extrémních případech je možné, že se ovládnutí okamžitě přeruší). Jestli guru bude ovládnutému zvířeti zadávat příkazy, ve stylu dojdi mi pro pití a podobné příkazy co nesouvisí s hrou, zvíře se obrátí proti němu.

Rp: Z mága se vznese oblak zeleného dýmu, který se přenese ke zvířeti a vstoupí do něj. Zvíře nad sebou okamžitě ztrácí úplnou kontrolu a veškerou ostražitost (plachost) vůči okolí. Dané zvíře se chová přátelsky k mágovi, jenž seslal toto kouzlo a plní jeho úkoly. Zvíře všem příkazům mága rozumí i bez zakouzlení mluvení se zvířaty. Pokud, ale mág chce od zvířete mluvené odpovědi, je nutno dané kouzlo použít.

 

3) Kruh

 • Teleport

Rozsah: Pouze sesilatel

Účinek: Mág se může libovolně přemístit do své základny, ke svému oltáři, dle druhu mága. Přemístěný pobíhá s rukou na hlavě. Mág při přemístění nesmí do ničeho zasahovat ani mluvit s jakoukoli osobu krom organizátora.

Rp: Po vyčarování kouzla, doprovázeného mohutnými gestikulacemi, se mág teleportuje do své základny.

 

 • Větrná pěst

Rozsah: Okolí mága

Účinek: Mág před sebe rozhodí rýži, zasažené oběti dostávají stav sražení. (musí spadnout na zem) Kouzlo jde házet pouze na přímo, nelze házet obloukem, či z výšky.

Rp: Od Guru začal vanout obrovský vítr, který mě a mé spolubojovníky mrštil o zeď, která byla vzdálená asi 5m. Vyrazil nám všem dech a svalili jsme se na zem. V zápětí na nás všechny mířili meče městské stráže: „Jste zatčeni“ ozvalo se klasické zvolání. Mezitím Guru odcházel s naditým měšcem v ruce pryč.

 

 • Božská ochrana

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Posvětí postavu Božskou ochranou, která způsobuje, že první kouzlo, zakouzlené na hráče, postavě neuškodí. Ochrana se značí modrou stuhou na viditelném místě a může být aktivní vždy jen jedna, po použití se stuha musí ihned sundat.

Rp: „Ať Příroda vede tvé kroky i přes všechny nástrahy a pokušení“ Zvolal Baal. Říkal jsem si, k čemu nám to bude. Slova bitvu nevyhrají….. Už to začalo, vlna skřetů se rozběhla na nás. Stál jsem v první řadě, když vidím, jak se na mě směje nějaký skřetí šaman. A vzápětí za tím úsměvem letěla ohnivá koule přímo mě do obličeje. Říkal jsem si, že je to můj konec. Když v tom koule narazila do něčeho přede mnou. Nějaká neviditelná ochrana tu kouli zadržela a vstřebala. Byl jsem nepopálen a ani jsem se nezahřál. S vervou jsem se rozběhl proti šamanovy, který nevěděl co se děje. Druhá ohnivá koule mě již, ale vyvedla z omylu, že bych snad byl pod ochranou bohů. Sežehla mě a já mrtví dopadl na zem vedle šamana, kterému ze zad trčela sekera se zlomeným toporem. Jeho tvář se na mě, ale stále usmívala, i když už vyhasínajícíma očima.

 

4) Kruh

 • Vnitřní síla Přírody

Rozsah: Mág (pasivní schopnost)

Účinek: Mág dokáže používat kouzla uzdravení, mluv se zvířaty, ovládnutí zvěře i přes runy, které jsou nabité na obranu. Taková runa je po použití kouzla vybita a nelze už použít na obranu.

 

 • Přeměna v prase

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Při zásahu míčkem či dotykem se z dotyčného na 1 min stane prase. Prase by měl po tu minutu přesvědčivě hrát. Inspiraci může načerpat od vepříka Čůči na Točníku. Pokud bude vážně zraněn, automaticky se přemění zpět do své lidské podoby nezraněn.  

Rp: Guru už neměl náladu na neplatiče. Měl jsi šanci zaplatit dluh za trávu z bažin už před týdnem. Zvedl ruce, něco zamumlal a před ním stálo prase. Kvičelo jak o život. Guru ho obešel, vešel do chatrče a vzal ze stolu pár drobných. „To bude stačit“: prohlásil. „Tohle prase neutraťte, myslím, že by nebylo rádo“: zavolal ještě na strážného a odkráčel pryč.

 

 • Magický plášť

Rozsah: Mág

Účinek: Magický plášť pohlcuje až 3 jakékoli letící pevné projektily (nikoliv kouzla). Mág musí za každý pohlcený projektil gestikulovat runu AN, jinak není pohlcen. (musí navíc přerušit kouzlení, pokud je při něm zasažen a chce projektil odvrátit) Navíc zajišťuje imunitu vůdčí strachu (tedy všechny kouzla a lektvary co dávají efekt strach). Kouzlo se musí aktivovat dopředu, vydrží na mágovi maximálně 1h, nebo do pohlcení 3 projektilů.

Rp: Tělo mága je pokryto slabým závojem síly. Jakékoli letící projektily v blízkosti mága se zneškodní. Mága se však nikdy nedotknou.

 

5) Kruh

 • Ovládnutí

Rozsah: 1 osoba

Účinek: Guru dokáže ovládnout určitou osobu. Po jeho doteku, tato osoba musí na slovo poslechnout následující jeden příkaz od guru. Tento příkaz v sobě může zahrnovat více věcí, jako třeba otevři támhle tu truhlu a přines mi její obsah. Guru je ale schopen zadat příkazy osobě jen jednou, poté je pro něj již daleko těžší dotyčného ovládat a musí přerušit spojení. (ovládnutí vydrží maximálně 10 minut). Ovládnutá postava si po vykonání příkazu nic nepamatuje od doby, co byla ovládnuta. Nepamatuje si, že jí někdo ovládnul a tedy ani kdo. Dále postava nevykoná sebevraždu, kterou by se měla úmyslně zabít. Opět neherní příkazy jako dones mi vodu, nemusejí být hráčem vykonány.

Rp: Z mága se vznese oblak zeleného dýmu, který se přenese k hráči a vstoupí do něj. Hráč nad sebou okamžitě ztrácí kontrolu, a pokud nedostane příkaz, tak nic nedělá. Př: guru ovládne stráž a řekne jí, ať projde na hrad do horní čtvrti a vezme mu ze skladiště meč. Hráč se o to musí pokusit, i za cenu násilí.

 

 • Sleeper

Rozsah: Okolí mága   

Účinek: Guru dokáže uspat okolí kolem sebe, okolí vymezí hozením rýže. Dotyčné osoby je možné normálním způsobem probudit (kopem, vodou, fackou). Probuzená osoba chvíli zjišťuje co se děje a nezapojí se hned do kterékoliv činnosti. Všichni v okolí dostávají stav Spánek, který trvá 5 min, nebo pokud je někdo neprobere. Kouzlo jde házet pouze na přímo, nelze házet obloukem, či z výšky.

Rp: Guru kráčel za obchody do nového tábora. V tu chvíli na něj vyběhli z lesa tři banditi.“Dej jsem všechnu trávu z bažin a mince taky“: Zvolal první bandita. „Ale pánové, nemůžeme to vyřešit nějakou rozumnou domluvou?“: Opáčil guru. „Ani omylem, naval sem všechny peníze nebo zemřeš“: řekl zřejmě velitel bandy. „Ach jo“: povzdech si guru“ vy se nikdy nepoučíte, ale máte štěstí, že mám dobrou náladu. Takhle vás nechám žít“. Rozhodil rukama a něco zamumlal. Za chvíli byl vidět pouze guru, který odcházel dál svoji cestou, a za ním se ozývalo hlasité chrápání.

 

 • Proměna ve vlkodlaka

Rozsah: Sesilatel

Účinek: Guru se během chvíle dokáže přeměnit na krvelačnou formu vlkodlaka. V této formě převládají jeho vlčí instinkty, avšak stále si uvědomuje kdo doopravdy je a ke komu patří. Takže dokáže své chování do jisté míry ovlivnit. Guru se může zpět přeměnit kdykoli bude chtít. Po použití tohoto kouzla je nutné navštívit bestiář, kde budou podrobněji popsány schopnosti vlkodlaka. Aby se guru mohl přeměnit musí být v okolí 10m alespoň nějaký strom. Přeměna guru trvá cca 1 min a guru jí musí zahrát.   

Rp: „Máme štěstí“ zvolal velitel naší družiny. „Ač musíme na zpáteční cestě proklouznout zpět kolem skřetího tábora, mají zjevně skřeti na práci nějaké důležitější věci. Nechali tam jen 3 guru a nechráněnou kořist z jejich výprav. Toho musíme náležitě využít. Dnes je opravdu štěstí na naší straně!!„ Všichni jsme s jeho rozhodnutím souhlasili, nakonec bylo nás 7, ač mezi námi bylo pár nováčků, to nebezpečí za to rozhodně stojí. Zaútočili jsme na tábor, jako vždy ze dvou stran rychle a profesionálně. Guru nás okamžitě zaregistrovali, avšak nevypadali nijak překvapeně. Jeden z nich si opět v klidu sednul na zem a začal se smát. Druzí dva začali něco rychle odříkávat. Na tom už však nezáleží, už jsme byli u nich a byly obklíčení ze všech stran…. Když v tom se začalo dít něco zvláštního. Ti dva guru, se začali tak jakoby zvětšovat, postupně jim narostla srst a vyrašili pařáty. Bylo to ohavné, před našima očima se proměnili v obrovské krvelačné bestie. Pár z nás začalo okamžitě utíkat, já jsem však zachoval klid. Dva z nás už byly mrtvý, ty bestie se na ně vrhli tak rychle, že jsem to skoro nezaregistroval. Zbyl jsem jen já a velitel naší družiny. Bestie se na nás otočili a rozběhli se směrem k nám……