Seznam kouzel

Magie v Gothicu se dělí podle stylu kouzel a jejich používání. Především se dělí podle bohů, kteří danou magii vytvořili. Dále si tedy uvedeme jednotlivé druhy magie.

 

Druhy magie

Adanosova magie – Magie, která je založená především na vodě a ledu, udržuje rovnováhu a slouží především k uzdravování a podpoře.

Innosova magie – Magie, která je založena výhradně na ohni, slouží k ochraně života, ale jako nástroje používá destrukci a ničení

Beliarova magie – Démonická magie necromancerů, vzývajících smrt a utrpení. Velice mocná magie, kterou lidé zavrhují a proto je přísně zakázána

Přírodní magie – Magie země a mysli, jako nástroje používá především vítr a matení mysli. Ze všech magií je tato prozatím nejméně probádaná a mnoho věcí se o ní zatím ještě neví.

Magie Divoké přírody – Magie divoké přírody vyjadřuje temnější složku hvozdu. Oproti klasické přírodě je tato magie surovější a divočejší.

Magie_Stínu – Magie stínu pochází ze světa stínů a není závislá na žádném z bohů. Oproti ostatním magiím, se zde trochu rozdílně získává vliv ke kouzlení.